Friday, November 29, 2013

Mengira diri...


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Ketahuilah kiranya, ya saudaraku!

Sebagus-bagusnya seseorang itu menahan hawa nafsunya, tidak diturutkan apa kehendaknya yang
merosakkan diri dan mengurangkan diri daripada menuntut bekal akhirat, maka apabila diturutkan
hawa nafsu nescaya binasa diri pada akhirnya tiada ber'amal 'ibadat dan tiada bersedia apa
persediaan yang dibawa kemudian daripada mati melainkan persediaan yang tidak baik sahaja.

Maka jadilah orang yang menurut hawa nafsu pada dunia itu orang yang bodoh, sebagaimana
yang telah disaksikan yang demikian itu dengan khabar daripada Nabi Shallallahu 'alaihi
wasallam sebagai hadith yang dikeluarkan oleh Abu 'Isa at-Tirmidzi katanya:

Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam namanya
Syaddad bin Aus Radhiyallahu 'anhu daripada Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam sabdanya:

Bermula orang yang lebih ber'amal dan bijaksana itu iaitulah orang yang mengira akan dirinya
jangan jatuh terikutkan hawa nafsu, dan jangan kena bala besar dan kecil di akhirat dengan
sebabnya, maka berhabis kira ia ke atas dirinya memperbuat sesuatu pekerjaan dan hal-ehwalnya,
apakah ia berfaedah bagi akhiratnya, atau tidak berfaedah akhiratnya. Jika berfaedah dikerjakannya
dan jika tidak, diberhentikannya, maka ber'amal ia dengan sungguhnya bagi barang yang kemudian
daripada mautnya yakni sentiasa ia mengadakan bekal akhirat jua. Itulah sifat orang yang
ber'aqal dan bijaksana pada syara'.

Dan bermula orang yang lemah fikirnya, yakni orang yang tiada ber'aqal pada syara' bahkan ia
orang yang bodoh namanya iaitu orang yang menurut dirinya akan hawa nafsunya. Maka apa yang
dicita oleh hawa nafsunya ia turutkan, tiada dilawannya dan tiada diperbuatnya apa yang tiada
disukai nafsunya. Maka kesukaan hawa nafsu itu apa lebih daripada sukakan bersenang-senang diri
dan bersedap-sedap makan minum dan pakaian dan berkata-kata yang tiada memberi faedah dan berdosa
dan melihat apa yang sedap dilihat, dan didengar apa yang sedap didengar daripada segala perkara
haram dan mencita ia atas Allah Ta'ala menyempurnakan kehendaknya yang berbetulan dengan kemahuan
nafsunya itu.

Kata Abu 'Isa at-Tirmidzi, bermula ini hadith hasan.

Dan diriwayatkan daripada Saiyidina 'Umar bin al-Khaththab Radhiyallahu 'anhu katanya,

Ambil kira halus di dunia ini akan diri sekalian kamu sebelum bahawa diambil atas sekalian kamu
kira-kira yang halus, dan bersedia sekalian kamu bagi pertunjukan yang besar di negeri akhirat
kepada Tuhan. Maka hanyasanya ringan hisab pada hari qiamat itu atas siapa menghalusi hisab akan
dirinya di dalam dunia jikalau tiada ambil hisab dengan halus di dunia ini, nescaya berat hisab
di akhirat kelak.

Wallahu a'lam

Al-Faqir ila Rabbi

Friday, November 22, 2013

Sedarilah...


بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Segala puji-pujian bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam.
Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarganya,
sekalian para sahabat dan mereka yang mengikut jejak langkah di atas
jalan suci ini dengan penuh ketenangan dan istiqamah.


Sedarilah sifat-sifatmu,

nescaya Allah akan membantumu dengan sifat-sifat~Nya.

Akuilah kehinaanmu,

nescaya Allah membantumu dengan kemuliaan~Nya.

Akuilah ketidakberdayaanmu,

nescaya Allah membantumu dengan kekuasaan~Nya.

Akuilah kelemahanmu,

nescaya Allah akan membantumu dengan kekuasaan~Nya.


Syeikh Ibn ‘Atha’illah as-Sakandari,
Kitab Al-Hikam


****


Dear everyone,

Teruskanlah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik,
walaupun tidak ramai orang mengenalimu, cukuplah Allah mengenalimu
lebih daripada yang lain. Jadilah seperti jantung yang tidak terlihat
tetapi terus berdenyut setiap saat hingga membuat kita terus hidup
menjelang akhir hayat.


Al-Faqir ila Rabbi

Friday, November 15, 2013

Kegelapan dan penerangnya..بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Segala puji-pujian bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam.
Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarganya,
sekalian para sahabat dan mereka yang mengikut jejak langkah di atas
jalan suci ini dengan penuh ketenangan dan istiqamah.


Sayyidina Abu Bakar r.a. mengatakan,
bahawa kegelapan itu ada LIMA
dan lampunya pun ada LIMA iaitu :


Pertama, Cinta akan dunia adalah suatu kegelapan dan
lampu penerangnya adalah Taqwa.


Kedua, Dosa adalah suatu kegelapan dan
lampu penerangnya adalah Taubat.


Ketiga, Kubur adalah kegelapan dan
lampu penerangnya adalah bacaan Kalimat,
لَااِلَهَ اِلَّااللهُ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ


Keempat, Akhirat adalah kegelapan dan
lampu penerangnya adalah Amal Saleh.


Kelima, Shirat Al-Mustaqim adalah suatu kegelapan dan
lampu penerangnya adalah keyakinan.


Rasulullah s.a.w. bersabda,
"Cinta akan dunia adalah sumber kesalahanmu." (HR Al-Baihaqi)


Imam Al-Ghazali mengomentari hadis tersebut dengan mafhum
mukkhalafahnya sebagai berikut:

"Sebagaimana dikatakan bahawa mencintai dunia itu adalah sumber
segala kesalahan, maka membenci dunia adalah segala kebaikan."


Wallahu a'lam...


Rujuk Kitab Nashaihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani


Friday, November 08, 2013

Qalbu...


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :
"Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fu'ad (hati) itu semuanya
akan ditanya tanggung jawabnya." (Surah al-Isra' 17:36)

Karena peranan qalbu terhadap anggota tubuh yang lain dan kedudukannya yang sangat penting bagaikan
seorang raja yang mengatur anak buahnya, di mana seluruh anggotanya tersebut bergerak dan bekerja
sesuai dengan perintah sang raja (qalbu/hati), maka Rasulullah s.a.w. bersabda :

"Ingatlah! Bahawa dalam tubuh itu ada segumpal darah. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya;
dan bila ia rosak, maka rosak jugalah seluruhnya. Itulah Qalbu!" (HR Bukhari dan Muslim)

Memeriksa (menghisab) dan mengubati penyakit-penyakit hati adalah suatu kewajiban setiap hamba
Allah Ta'ala, karena kita manusia Dia ciptakan hanyalah untuk beribadah lahir dan batin kepada~Nya,
karena itulah fitrah manusia.

Pembahagian Qalbu (Hati) :

1. Hati yang Selamat (Sehat)/Qalbun Saliim, adalah hati yang hanya dengannya manusia
dapat datang dan berjumpa Allah Ta'ala dengan selamat di hari Kiamat.

"Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat. Kecuali manusia yang datang
kepada Allah dengan hati yang selamat (sehat)." (Surah Asy-Syu'araa' 26:88-89)

Qalbu yang selamat ini adalah Qalbu yang selamat dari setiap hawa/keinginan/kehendak yang menyalahi
Kehendak/Perintah Allah Ta'ala, selamat dari setiap syubhat dan kesalahfahaman yang bertentangan
dengan Kebaikan (Kebenaran), sehingga sang Hati ini Selamat dari penghambaan kepada selain Allah Ta'ala,
dan Lepas dari perbuatan yang menjadikan hakim selain Rasulullah Saw. Sehingga akhirnya membuahkan
KEIKHLASAN dalam setiap perilaku (yang sesungguhnya pun merupakan rangkaian Ibadah) kita semata-mata
Hanya kepada Allah Ta'ala, penuh dengan segenap Mahabbah, Tunduk, Pasrah dan Tawakal, Taubat, Takut
dan Penuh Harap hanya kepada Allah Ta'ala.

2. Qalbu (Hati) yang mati, adalah hati yang tidak Mengenal Allah Ta'ala, tidak beribadah
kepada~Nya, dengan tidak menjalankan perintah dan hal apapun yang diredhai~Nya.

Hati yang seperti ini selalu berada dan berjalan bersama hawa/keinginan/kehendaknya, walaupun itu
dibenci dan dimurkai Allah Ta'ala. Ia tidak peduli apakah Allah Ta'ala redha kepadanya ataukah tidak.

Kebodohan dan kelalaian adalah supirnya. Ia diselubungi, dipenjara oleh kecenderungan dan kecintaannya
kepada dunia (iaitu hal-hal selain Allah Ta'ala dan Rasul~Nya). Hatinya telah ditutupi oleh selubung
kabut gelap cinta kehidupan dunia dan hawa nafsunya.

Ia tidak menyambut dan menerima panggilan Allah Ta'ala, seruan Allah Ta'ala, seruan tentang Hari Kiamat,
karena ia mengikuti syetan yang menunggangi hawa (nafsu)nya. Hawanya telah membuatnya tuli dan buta,
sehingga ia tidak tahu lagi manakah yang batil dan manakah yang haq. Maka berteman dan bergaul dengan
orang-orang yang hatinya telah mati seperti ini berarti mencari penyakit.

3. Qalbu (Hati) yang sakit, adalah hati yang Hidup namun mengandung Penyakit-penyakit.

Hati semacam ini mengandung 2 unsur :

Di satu pihak mengandung Iman, Ikhlas, Tawakal, Mahabbah, dan sejenisnya yang membuatnya menjadi hidup
namun di pihak lain mengandung kecintaan/kecenderungan kepada hawa (nafsu), seperti cinta/senang
pada kehidupan dunia, sombong, ego, harga diri tinggi, keluhan, iri (dengki), dan sifat-sifat lain
yang dapat mencelakakan dan membinasakannya.

Hati seperti ini diisi oleh 2 jenis santapan : santapan berupa seruan (panggilan) dan Perintah
Allah Ta'ala dan Rasul~Nya akan Hari Kiamat dan santapan lain berupa panggilan/kecintaan kepada dunia.
Yang akan disambutnya dari kedua seruan (panggilan) inilah yang paling dekat kepadanya.

Maka, Hati yang pertama itulah yang Selamat karena Sehat dari berbagai macam Penyakit Hati,
senantiasa Khusyu', Tunduk, bersifat Lembut. Sedangkan hati jenis kedua itulah hati yang mati,
dan hati jenis ketiga iaitu hati yang sakit karena mengandung Penyakit, yang mungkin bisa kembali
dengan selamat (Sehat) atau ia akan celaka (Mati).

Wallahu a'lam

Friday, November 01, 2013

Nafsu


بسم الله الرحمن الرحيم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Engkau ciptakan Firaun, Haman dan Qarun
Mereka adalah sebesar-besar penderhaka terhadap~Mu
Namun Engkau kurniakan dunia seluruhnya kepada mereka
Itulah tandanya
Dunia ini tidak melebihi sebelah sayap nyamuk pada sisi~Mu


Tapi nafsu kami masih juga terliur
Melihat keagungan Firaun, kepintaran Haman dan kekayaan Qarun
Nafsu kami masih inginkan
Sayap nyamuk yang sebelah itu.


Nafsu sangat sabar menyembunyikan laparnya
Sesekali ia menghantar isyarat
Jika Engkau menjawab ia akan bangun
Di kala itu Engkau akan tertawan.


Nafsu umpama sebuah kenderaan
Enjinnya ialah tamak
Rodanya ialah dengki dan khianat
Seteringnya ialah tipudaya
Bila kenderaan ini berjalan
Ia meninggalkan asap kotor di belakang
Tetapi si pemandu asyik memandang ke hadapan
Tidak pernah melihat pencemaran yang ditinggalkan.


Nafsu adalah sebahagian daripada dirimu
Ia boleh diam dan tidur tetapi tidak berputus asa
Perlulah engkau sentiasa berwaspada.


Barangsiapa mendengar seseorang melakukan suatu perbuatan mungkar,
namun ia tidak berusaha mencegahnya, kelak ia akan datang di hari
kiamat dalam keadaan tuli dan terpotong kedua telinganya


~Sayyidina Anas bin Malik~