Friday, December 30, 2011

Rahsia ciptaan Allah


بسم الله الرحمن الرحيم

Asy-Syeikh Al-Imamul-ajallu Abu Nashr Muhammad bin Abdurrohman Alhamdaani, semoga rahmat Allah berlimpah ke atasnya, (ketahuilah) bahawa Zat Pencipta, Yang sangat besar kekuasaan~Nya dan sangat tinggi kalimat~Nya serta berkesinambungan nikmat~Nya, telah menghiasi tujuh perkara dengan tujuh perkara, dan menghiasi pula bagi tiap-tiap tujuh perkara itu dengan tujuh perkara yang lainnya untuk memberitahukan kepada orang-orang yang berilmu bahawasanya angka tujuh itu mempunyai rahsia yang sangat besar dan kedudukan yang agung di sisi Allah, Maharaja yang memiliki kemudharatan dam kemanfaatan.

Pertama

Allah menghiasi udara dengan tujuh lapis langit. Firman Allah yang bermaksud; “Dan Kami telah membina di atas kamu tujuh petala (langit) yang kuat kukuh?” [Surah An-Nabaa': 12] Kemudian Allah Menghiasi dengan tujuh bintang. Firman~Nya yang bermaksud; “Dan demi sesungguhnya! Kami telah menjadikan di langit: bintang-bintang (yang berbagai bentuk dan keadaan) serta kami hiasi langit itu bagi orang-orang yang melihatnya.”. [Surah Al-Hijr: 16]

Kedua

Allah telah menghiasi padang yang lapang dengan tujuh lapis bumi. Firman Allah yang bermaksud; “Allah yang menciptakan tujuh petala langit dan (Ia menciptakan) bumi seperti itu; perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. (Berlakunya yang demikian) supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmuNya akan tiap-tiap sesuatu.” [Surah At-Thalaaq: 12] Kemudian Allah menghiasi bumi itu dengan tujuh lautan sebagaimana firmanNya yang bermaksud; “Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, dan segala lautan (menjadi tinta), dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis Kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” [Surah Luqman: 27]

Ketiga

Allah telah menghiasi neraka dengan tujuh tingkat iaitu Jahannam, Sa'iir, Saqar, Jahiim, Huthamah, Ladhaa dan Hawiyah. Kemudian Allah menghiasinya dengan tujuh pintu, sebagaimana firmanNya yang bermaksud; “Ia mempunyai tujuh pintu; bagi tiap-tiap sebuah pintu ada bahagian yang tertentu dari mereka (yang sesat dan menyesatkan itu).” [Surah Al-Hijr: 44]

Keempat

Allah menghiasi Al-Quran dengan tujuh surah yang panjang, kemudian menghiasinya pula dengan tujuh ayat pembuka kitab (Faatihatul-kitaab). Sebagaimana firman~Nya yang bermaksud; “Dan sesungguhnya Kami telah memberi kepadamu (wahai Muhammad) tujuh ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya.”. [Surah Al-Hijr: 87]

Kelima

Allah telah menghiasi manusia dengan tujuh anggota badan iaitu dua tangan, dua kaki, dua lutut dan satu wajah. Kemudian menghiasinya dengan tujuh peribadatan iaitu dua tangan dengan doa, dua kaki dengan berkhidmat, dua lutut dengan duduk dan muka dengan sujud. FirmanNya yang bermaksud; “Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut kehendaknya, dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal soleh)!” [Surah Al-Alaq: 19]

Keenam

Allah menghiasi umur manusia dengan tujuh peringkat iaitu pada masa lahirnya disebut 'radli', kemudian 'fathim', kemudian 'kuhul', kemudian 'syaikh'. Dan menghias tujuh peringkat umur ini dengan tujuh kalimat iaitu ucapan “Laa Ilaaha Illallaah Muhammad Rasulullah”. Firman Allah yang bermaksud; “Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa (Laa Ilaaha Illallaah) dan adalah mereka berhak dengan kalimat taqwa itu dan patut memilikinya”. [Surah Al-Fath: 26]

Ketujuh

Allah menghiasi dunia dengan tujuh negeri yang besar iaitu:
1. Hindustan
2. Hijaz
3. Bashrah, Badiyah dan Kufah
4. Iraq, Sham, Khurasan sampai ke Balakh
5. Roma dan Armenia
6. Negeri Ya'juj dan Ma'juj
7. Cina dan Turkistan.

Kemudian Allah menghiasi tujuh negeri besar dengan tujuh hari iaitu Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Dan Allah memuliakan dengan tujuh hari itu dari para nabi iaitu:

1. Hari Sabtu – Allah memuliakan Nabi Musa A.S
2. Hari Ahad – Allah memuliakan Nabi Isa bin Maryam A.S
3. Hari Isnin – Allah memuliakan Nabi Daud A.S
4. Hari Selasa – Allah memuliakan Nabi Sulaiman A.S
5. Hari Rabu – Allah memuliakan Nabi Ya'qub A.S
6. Hari Khamis – Allah memuliakan Nabi Adam A.S
7. Hari Jumaat – Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dan umatnya.

Wallahualam.

Sumber dari Kitab: AS SAB'IYYAATU FII MAWAA'IDHI'LBRITYAAT

Friday, December 23, 2011

Qana'ah dan Tawaduk


بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin~Nya dapat kita bersua lagi di ruang tanpa sempadan ini. Selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. ahli keluarga Baginda, sahabat-sahabat Baginda serta para tabiin yang mengikuti Baginda sehinggalah hari kiamat.

Sifat takabur dan besar diri (ghurur) adalah sifat kesyaitanan. Mereka yang bersifat demikian dibenci oleh Allah SWT. Untuk mendampingi Allah SWT seseorang itu perlu membuang sifat takabur dan besar diri. Firman Allah yang bermaksud, “Dan rendahkanlah sayap kamu (khuduk dan tawaduklah) kepada orang-orang mukmin”. [QS al-Hajr: 88]

Rasulullah s.a.w. bersabda yang maksudnya, “Tidak masuk syurga seseorang yang ada di dalam hatinya perasaan takabur walaupun sebesar zarah, dan tidak masuk neraka seseorang yang ada di dalam hatinya iman walaupun sebesar zarah.”. [Sahih Muslim, No. 91, Bab Tahrim al-kibr wa bayanih]

Temanku sekalian, ambillah pesan Al-Iman Al-Harits Al-Muhasibi seperti mana yang telah beliau tinggalkan dalam salah satu kitab karangannya. Saudaraku! Jika kalian ingin mencari pintu yang dapat menutup dirimu daripada bahaya dunia dan dapat membukakanmu menuju kebahagiaan akhirat, maka pintu itu adalah al-qanaah (menerima apa adanya kurnia yang diberikan) dan al-tawadhuk (rendah hati).

Keduanya adalah lawan kepada sikap bermegah-megahan dan sombong. Apabila seseorang bersikap tawaduk di dunia ini, bermakna dia telah menepis sifat sombong di dalam hatinya. Apabila seseorang tidak berkeinginan untuk mencari pangkat dan jawatan, maka dia telah selamat dari bahaya dunia.

Dengan ketawadukannya, seseorang itu akan menjauhkan dirinya daripada dunia. Hidupnya akan selalu terarah demi mencari keredhaan Allah semata-mata. Begitu pula seseorang yang bersikap qana'ah. Dia rela dengan kurnia yang diterima. Dalam mencari dunia, dia tidak berusaha memperbanyak harta yang ada, kerana jika dia melakukan sedemikian, dia tak ubah seperti anjing yang selalu sibuk mencari bangkai binatang untuk santapannya. Dia redha dengan harta seadanya sehingga sedikit sekali dosa yang dilakukannya. Kerana dia redha denga rezekinya yang sedikit, Allah pun redha kepadanya dengan amal kebajikan yang sedikit. Oleh itu, kamu harus segera memiliki sifat qana'ah itu. Dengan memilikinya, kamu akan senang di dunia dan bahagia di akhirat.

Saudaraku, takutlah kepada Allah SWT. Terimalah segala pemberiaan~Nya. Hindarilah corak kehidupan yang berlebih-lebihan. Dengan itu, kamu tidak akan jatuh miskin. Diriwayatkan, harta yang dikumpulkan secara berlebihan adalah najis. Pada hari kiamat nanti, harta itu akan dihisab. "Pisahkanlah harta yang diperolehi kerana Allah dan buanglah sisa-sisa harta lainnya ke dalam neraka," demikian perintah Allah.

Dikatakan dalam sebuah hadis, "Dunia itu makhluk yang dilaknat. Hanya dunia yang digunakan untuk berzikir kepada Allah yang selamat dari laknat." [Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih] Sabda Rasulullah s.a.w. "Dunia itu diperuntukkan bagi ahlinya. Siapa yang mengambil dunia lebih dari batas kecukupan, maka tanpa sedar, dia telah merenggut ajal kematiannya. [Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bazzar melalui jalur Anas - Lihat Ihya' Ulum al-Din 3/227]

Seorang sahabat pernah berkata, "Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mengambil dunia lebih daripada batas kecukupan."

Saudaraku, siapa yang tidak puas dengan harta yang diperolehi, bererti dia harus berhati-hati dengan kandungan hadis berikut. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Jika manusia telah memiliki dua lembah emas, tentu ia akan mencari lembah yang ketiga. Mulutnya tidak akan penuh sebelum dipenuhi tanah. Allah akan menerima siapa saja yang bertaubat kepada~Nya." [Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam kitab Sahihnya, hadis no. 117; al-Bukhari dalam kitab Sahihnya,bab ke-10 dan 49 dari kitab al-riqaq; al-Tirmidzi dalam kitab Sunannya bab ke-27 dari kitab al-zuhd; al-Qudha'i meriwayatkan dalam al-Syihab melalui Anas dan Ibn 'Abbas]

Kalian harus ingat, siapa yang tidak merasa puas dengan kurnia yang ada, bagaimana mungkin dia terselamat daripada ancaman hadis di atas. Firman Allah SWT yang bermaksud, "Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda, anak-pinak pangkat dan pengaruh), Sehingga kamu masuk kubur. Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)! Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat)! [QS al-Takatsur : 1-4]

Salah seorang sahabat berkata, "Celaka, setiap orang yang tamak, mulutnya selalu terbuka bagaikan orang gila. Ia selalu tertarik kepada milik orang lain, sementara miliknya sendiri tidak pernah dipandangnya. Orang seperti itu akan celaka dan mendapat siksa dalam waktu yang lama, sepertimana malam tidak dapat mendahului siang. Begitu juga dia. Tidak mungkin dirinya dapat diselamatkan."

Demi Allah, keuntungan yang sebenarnya adalah sikap redha kita dalam menerima penghasilan yang ada, bukan terletak pada sifat bermegah-megah. Keuntungan itu milik orang yang rendah hati, bukan milik orang sombong dan bongkak. Moga Allah kasih kita semua dengan kurniaan~Nya dalam hati kita sifat qanaah dan tawaduk. Amin..

Wallahu'alam..

Friday, December 16, 2011

Berubahlah..


بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. [ QS ar-Rad 13:11 ]

Perubahan dimulai dari diri sendiri. Jika perubahan itu baik maka seseorang akan baik, dan sebaliknya jika perubahan itu buruk maka dia akan buruk. Permulaan adalah dari dalam diri seseorang. Sememangnya memperbaiki diri ini bukan satu kerja yang senang apatah lagi terpaksa melalui jalan yang agak sukar sehingga sampai ke satu destinasi yang selamat yang dimimpi-mimpikan oleh semua jiwa yang suci. Jiwa kita adalah jiwa yang suci lagi murni jika teransang untuk mengubah diri dari segala kekotoran jiwa sebelum ini kepada jiwa yang putih laksana salju pada kedinginan musim sejuk. Jika seseorang dalam kesolehan maka kenikmatan akan berkekalan, kesihatan akan bertahan dan petunjuk Tuhan akan selalu menyertai.

Allah berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami." [ QS al-Ankabut 29:69 ]

Sebaliknya, barang siapa keadaan dirinya rosak akan mendapatkan murka, kenikmatan lenyap dan nestapa akan menimpa. Allah berfirman, "Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka." [ QS ash-Shaff 61:5 ]

Barangsiapa menginginkan pemeliharaan, perlindungan dan petunjuk Allah, hendaknya dia membuka hati untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w dengan sepenuh jiwa. Berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, batin harus bersih dan berpegang teguh pada ajaran agama. Hendaklah pula ia bersungguh-sungguh berhijrah kepada Allah dengan mengesakan~Nya, bersyukur kepada~Nya, berzikir kepada~Nya dan taat kepada~Nya.

Dengan demikian, barang siapa mendapatkan murka Allah kerana melanggar perintah~Nya, melalaikan wahyu~Nya, tidak bertakwa, menyeleweng dari kebenaran dan melanggar batasan-batasan Allah, maka beritahukan kepada mereka agar bersiap-siap untuk menerima siksa yang kekal, kesulitan yang segera datang, serta kesedihan dan kesengsaraan abadi. Semua itu adalah balasan bagi pengingkarannya terhadap kebenaran, penyelewengannya dari jalan yang lurus, serta kezaliman dan sikap permusuhannya. Meskipun demikian, Tuhanmu tidak menganiaya siapa pun.

Apakah seorang hamba mengira bahawa petunjuk Allah itu akan datang mengetuk pintu rumahnya dan mendatangi dirinya saat di pembaringan? Sekali-kali tidak. Petunjuk Allah itu harus dicari dalam kitab Allah, dalam sunah Nabi, dan di baris pertama solat berjemaah di rumah-rumah Allah. Petunjuk Allah datang ketika kita bersedia menanggalkan pakaian kusut kebatilan, menghindari keyakinan-keyakinan yang salah dan syahwat yang menghancurkan. Hidayah Allah harus dicari di medan dakwah dan jihad.

Barang dagangan Allah amatlah mahal. Tidak dijajakan para penjual di pasar, dan tidak pula ditawarkan oleh para pedagang di permis jualan. Barang dagangan itu sangatlah mahal dan berharga. Hanya boleh dimiliki oleh orang yang mencarinya dengan bersungguh-sungguh. Dia harus membayarnya dengan harga yang tinggi, dengan keringat, air mata, darah, bahkan nyawanya. Bila semua ini telah terpenuhi, dagangan Allah itu akan datang dengan mengenakan perhiasan paling bagus, pakaian termewah dan mahkota yang paling agung.

Bilal bin Rabah adalah seorang budak belian yang melarat. Dia mengubah keadaan dirinya sehingga mendapat petunjuk Tuhan, dinobatkan menjadi Islam, sahabat Rasulullah s.a.w dan tamu Allah di syurga Firdaus.

Sebaliknynya, saat Abu Jahal, seorang tokoh Quraisy yang tersohor, mengubah keadaan dirinya; dia melakukannya dengan memalingkan mata hati dan melepaskan diri dari fitrah. Akibatnya dia terhina, hidungnya disungkurkan ke tanah, dan ditimpa nestapa di dunia dan akhirat.

Seorang hamba harus memulai perjalanan mencari keselamatan dan kebenaran agar tidak disapu oleh taufan kemurkaan yang menenggelamkan syaitan-syaitan terlaknat.

Sekian dan insya Allah jumpa lagi...

Lihatlah sudut-sudut hati kecilmu dengan pandangan mata yang tajam
dan pengamatan yang cermat. Jika engkau mendapati sesuatu yang terpuji,
maka pujilah Allah dan teruslah berlalu. Akan tetapi, jika engkau melihat
sesuatu yang menjengkelkan, maka ikutilah dengan penilaian dan pemeriksaan
yang baik terhadapnya.

[ Al-Imam Al-Harits Al-Muhasibi ]


Friday, December 09, 2011

Warak...


بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah segala puji-pujian hanya selayaknya kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, selawat dan salam tertujunya kepada Muhammad s.a.w. Nabi akhir zaman, ahli keluarga Baginda, sahabat-sahabatnya, para tabiin dan mereka yang mengikuti Baginda sehinggalah ke hari kiamat.

Takut kepada Allah merupakan sebuah perlindungan, sesuatu yang melindungimu daripada bahaya. Perlindungan Allah adalah paling kuat dari semua baju sakti, dari semua benteng, tiada bahaya yang mampu menembusnya. Demikianlah, rasa takut kepada Allah pasti melindungimu. Nabi yang diutus sebagai rahmat~Nya bagi semesta alam, sendiri berlindung kepada Allah. Baginda berdoa kepada~Nya,

Aku berlindung dalam rahmat~Mu, dalam keindahan~Mu,
dalam kelembutan~Mu, daripada murka~Mu dan kekuatan~Mu.
Aku berlindung dalam kasih dan sayang~Mu, daripada siksa~Mu.
Aku berlindung kepada~Mu daripada~Mu.

Bersikap waraklah. Warak adalah sikap berhati-hati yang berusaha menghindari segala hal yang tidak bersih, noda dan dosa. Ia melindungi dirimu daripada semua yang meragukan dan mencurigakan di dalam dirimu dan di sekelilingmu. Ketika Rasulullah s.a.w. berkata, "Tinggalkan apa yang meragukan dan raihlah apa yang menyakinkan," baginda berbicara tentang wajibnya meninggalkan segala sesuatu yang membuatmu sangsi dan ragu, yang menimbulkan kebimbangan, kecemasan dan ketakutan dalam hatimu dan sebaiknya berpegang kepada suatu yang membuatmu merasa aman dan damai.

Terserah kepadamu untuk menguji setiap tindakan, setiap kata, setiap pelaksanaan ibadah, setiap hubungan dengan orang lain seperti persahabatan atau perkahwinan. Kamu harus mengetahui apakah sesuatu itu baik atau buruk, bersih atau kotor, benar atau salah atau dalam kata lain, halal atau haram. Dalam beberapa hal, hukum tersebut adalah jelas, maka kamu harus memilih yang benar dari yang salah. Dalam beberapa hal yang agak samar, maka tinggalkanlah yang meragukan dan carilah yang menyakinkan.

Ikutilah saranan Nabi s.a.w. walupun kalian merasa perlu kepada sesuatu yang meragukan, bahkan jika kalian tidak dapat memperolehi suatu apa pun yang lain, jangan sesekali diambil yang itu; tinggalkan kerana Allah. Inilah sikap warak, sangat berhati-hati. Yakinlah bahawa Allah akan membalas kehalusan sikap sebegini dengan anugerah yang melimpah-ruah yang jauh lebih baik daripada sesuatu yang meragukan yang telah ditinggalkan itu. Namun, janganlah mengharapkan balasanmu dengan segera.

Warak adalah dasar agama dan jalan menuju kebenaran. Jika kalian bersifat warak, semua perbuatanmu akan murni dan suci, semua yang kalian lakukan akan berakhir dengan baik; kalian akan berjalan dengan aturan Ilahi. Kalian akan menjadi penerima kemurahan Allah; segalanya akan beralih kepadamu. Kalian akan berada di bawah perlindungan Allah. Jika kalian warak dan soleh, tetap menghindari diri dari yang salah dan meragukan, kalian pasti akan menerima semua berkah ini. Tetapi awas, jika kalian beralih dan membelakangi sikap warak dan soleh itu, Allah akan menempatkanmu dalam keadaan memalukan, putus asa dan sengsara.

Dia akan membiarkanmu sendirian di tangan hawa nafsumu. Maka, kalian akan menjadi mainan syaitan; kalian tidak akan mampu melawan godaannya dan tidak mampu menolak bujukannya yang menjauhkanmu dari kebenaran. Kerahkan seluruh usahamu untuk menetap di jalan yang soleh. Semoga Allah menolongmu.

Dunia ini adalah tempat persiapan. Di dalamnya kita diberi banyak pelajaran dan menempuh banyak ujian. Pilihlah yang sedikit di atas yang banyak. Puaslah dengan apa yang kalian miliki, walaupun itu lebih sedikit berbanding dengan apa yang dimiliki orang lain. Sesungguhnya, lebih baik memiliki yang sedikit.

Wallahu'alam...

"Tidak dapat diharapkan sampai kepada Allah SWT bagi orang yang tidak mengikuti
Rasululllah sallallahu 'alaihi wasallam."

[Syeikhul Akbar Muhyiddin Ibn 'Arabi Qaddasallahu Sirrahu]

Friday, December 02, 2011

Kisah Pecinta Ahlu Bait Rasulullah s.a.w.


بسم الله الرحمن الرحيم

Di dalam kitab Al-Multaqith diceritakan, bahawa sebahagian bangsa Alawiyyah (Keturunan Rasulullah) ada yang bermukim di daerah Balkh (Iraq). Di situ ada sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami isteri dengan beberapa anak wanita mereka. Keadaan keluarga tersebut serba kekurangan.

Setelah suaminya meninggal dunia, isteri beserta anak-anak wanitanya meninggalkan kampung halamannya pergi ke Samarkand untuk menghindari ejekan orang di sekitarnya. Kejadian tersebut berlaku pada musim dingin. Setelah mereka memasuki kota, si ibu mengajak anak-anaknya singgah di masjid, sementara dirinya pergi untuk mencari sesuap nasi.

Di tengah perjalanan si ibu berjumpa dengan dua kelompok orang, yang satu dipimpin oleh seorang Muslim yang merupakan tokoh di kampung itu sendiri, sedang kelompok satunya lagi dipimpin oleh seorang Majusi, pemimpin kampung itu. Si ibu tersebut lalu menghampiri tokoh tersebut dan menjelaskan mengenai dirinya serta berkata, “Aku mohon agar tuan berkenan memberiku makanan untuk keperluan malam ini!” “Tunjukkan bukti-bukti bahawa dirimu benar-benar bangsa Alawiyyah,” kata tokoh orang Muslim di kampung itu. “Di kampung tuan tidak ada orang yang mengenaliku,” kata ibu tersebut.

Lalu tokoh itu pun akhirnya tidak menghiraukannya. Seterusnya dia memohon pula kepada si Majusi, pemimpin kampung tersebut. Setelah menjelaskan tentang dirinya dengan pemimpin kampung itu, pemimpin tersebut terus memerintahkan salah seorang anggota keluarganya untuk pergi ke masjid bersama si ibu itu, akhirnya dibawalah seluruh keluarga janda tersebut untuk tinggal di rumahnya dengan diberi mereka makanan dan pelbagai perhiasan serba indah.

Setelah malamnya tokoh masyarakat yang beragama Islam itu bermimpi seakan-akan hari Kiamat telah tiba dan panji kebenaran berada di atas kepala Rasulullah s.a.w. Dia pun sempat menyaksikan sebuah istana tersusun dari zamrud berwarna hijau. Kepada Rasulullah s.a.w. dia lalu bertanya, “Wahai Rasulullah! Milik siapa istana ini?” “Milik seorang Muslim yang mengesakan Allah,” jawab baginda. “Wahai Rasulullah, aku pun seorang Muslim,” jawabnya. “Cuba tunjukkan kepadaku bahawa dirimu benar-benar seorang Muslim yang mengesakan Allah,” sabda Rasulullah s.a.w. kepadanya. Tokoh di kampung itu pun bingung atas pertanyaan baginda, dan kepadanya Rasulullah s.a.w. kemudian bersabda lagi, “Di saat wanita Alawiyah datang kepadamu, bukankah kamu berkata kepadanya, “Tunjukkan mengenai dirimu kepadaku! Kerananya, demikian juga yang harus kamu lakukan, iaitu tunjukkan dahulu mengenai bukti diri sebagai seorang Muslim kepadaku!”

Sesaat kemudian lelaki muslim itu terjaga dari tidurnya dan air matanya pun jatuh berderai, lalu dia memukuli mukanya sendiri. Dia berkeliling kota untuk mencari wanita Alawiyah yang pernah memohon pertolongan kepadanya, hingga dia mengetahui di mana kini wanita tersebut berada.

Lelaki Muslim itu segera berangkat ke rumah orang Majusi yang telah menumpang wanita Alawiyah beserta anak-anaknya. “Di mana wanita Alawiyah itu?’ tanya lelaki Muslim kepada orang Majusi. “Ada padaku,” jawab si Majusi. “Aku sekarang menghendakinya,” ujar lelaki Muslim itu. “Tidak semudah itu,” jawab lelaki Majusi. “Ambillah wang seribu dinar dariku dan serahkan mereka padaku,” desak lelaki Muslim. “Aku tidak akan melepaskannya. Mereka telah tinggal di rumahku dan dari mereka aku telah mendapatkan berkatnya,” jawab lelaki Majusi itu. “Tidak boleh, engkau harus menyerahkannya,” ujar lelaki Muslim itu seolah-olah mengugut.

Maka, lelaki Majusi pun menegaskan kepada tokoh Muslim itu, “Akulah yang berhak menentukan apa yang kamu minta. Dan istana yang pernah kamu lihat dalam mimpi itu adalah diciptakan untukku! Adakah kamu mahu menunjukkan keislamanmu kepadaku? Demi Allah, aku dan seluruh keluargaku tidak dapat tidur sebelum kami memeluk agama Islam di hadapan wanita Alawiyah itu, dan aku pun telah bermimpi sepertimana yang kamu mimpikan, serta Rasulullah s.a.w. sendiri telah pula bersabda kepadaku, “Adakah wanita Alawiyah beserta anaknya itu padamu?” “Ya, benar,” jawabku. “Istana itu adalah milikmu dan seluruh keluargamu. Kamu dan semua keluargamu termasuk penduduk syurga, kerana Allah sejak zaman azali dahulu telah menciptakanmu sebagai orang Mukmin,” sabda baginda kembali.

Sekian...dengarkan titisan air. Biarkan menitis tanpa perlu disesali, sebab sebagai balasan atas titisan itu, kau mungkin akan memperolehi lautan.

Sumber dari Ustaz Al Habib Sholeh bin Ahmad bin Salim Al Aydrus

“Sesungguhnya kebajikan itu memberi cahaya kepada hati, kemurahan rezeki,
kekuatan jasad dan disayangi oleh makhluk yang lain. Manakala kejahatan boleh
menggelapkan rupa, hati, melemahkan tubuh, sempit rezeki dan
makhluk lain mengutuknya.”
[ Ibnu Abbas ]

Friday, November 25, 2011

Hijrahlah...


بسم الله الرحمن الرحيم

Janganlah engkau berjalan dari satu alam ke alam lain, sehingga seperti binatang himar yang berputar, mengitari gilingan. Tempat ia berangkat adalah tempat yang ia tuju. Namun berangkatlah dari satu alam menuju pencipta alam, : dan kepada Tuhanmulah tempat tujuan akhir.

Renungkan sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya diterima amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapat apa yang diniatnya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul~Nya, dia akan sampai kepada Allah dan Rasul~Nya. Sesiapa yang berhijrah menuju dunia yang akan diperolehinya atau menuju wanita yang hendak dinikahinya, dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya." [Hadith Sahih Riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad] Fahamilah sabda Nabi itu, bahawa hijrah itu tergantung apa yang dijadikan tujuan hijrahnya. Renungilah persoalan ini, jika kalian punya pemahaman yang benar.

Tidak ada kehidupan yang sia-sia, ibadah yang hampa, melainkan jika kalian berjalan dari alam ke alam lain, sama sekali tidak menuju kepada Pencipta alam semesta. Kenapa diibaratkan pada himar itu? Sebab yang dicari himar tidak lebih dari upahnya, iaitu bisa makan dan minum dari tuannya.

Apakah kita beribadah juga hanya mencari upah dari Allah? Bukan menuju kepada Allah dan menghadap kepadaNya? Fakta menunjukkan kebanyakan orang beribadah kepada Allah, bukan demi dan menuju Allah, tetapi demi kepentingan dirinya, demi kepentingan dunianya, bahkan demi akhirat. Padahal demi diri, demi dunia dan demi akhirat, semuanya itu termasuk alam, iaitu ciptaan Allah Ta’ala. Jika demikian kita akan mengalami kesulitan Liqa’ Allah (bertemu allah), kerana kita tidak menuju kepada~Nya. Mestinya kita menyedari bahawa kita ini berasal dari Allah, dan ke mana lagi kalau bukan menuju kepada Allah?

Hikmah ini sungguh menegur kita. Betapa banyak yang kita lakukan atas nama Allah, atas nama agama, atas nama perjuangan, tetapi tidak tertuju kepada Allah, namun demi kepentingan hawa nafsu kita sendiri. Seluruh ubudiyah kita harus kita hijrahkan kepada Allah dan Rasul~Nya. Kepada Allah~lah orientasi amal ibadah kita, dengan cara mengikuti jejak Rasulullah SAW, demi cinta~Nya dan cinta Kekasih~Nya itu. Segala hal selain Allah dan Rasul~Nya sungguh sia-sia dan hampa.

Selama ini barangkali ada ketakutan dan kekhawatiran jika orientasi kalian adalah Allah dan Rasul~Nya, kemudian kalian kehilangan pekerjaan dan rezeki Allah. Padahal sebaliknya, jika kita kerja, berbuat apa saja, demi Allah dan membela Rasulullah SAW, justeru akan terbuka pintu rezeki~Nya. Namun jangan seperti suatu gerakan yang membela Allah dan RasulNya, tetapi hujungnya adalah sikap-sikap radikal dan jauh dari orientasi jiwa yang menghadap Allah. Tetapi orientasinya menang, bangga, dan kesombongan yang penuh arogan. Justeru ia semakin jauh dari Allah, walau pun berpakaian, seakan-akan seperti Ahlullah, ahli ibadah. Manusia yang bisa berhijrah kepada Allah, adalah manusia yang pergi menuju Cahaya~Nya. Bukan kembali ke alam kegelapan dunia. Manusia inilah yang kelak bisa memandang dunia dengan kacamata Ilahiyah, bukan dengan kacamata dunia yang gelap.

Firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

Orang-orang yang hijrah dalam keredhaan Allah, sesudah mereka teraniaya, sesungguhnya Kami tempatkan mereka di dunia di negeri yang baik. Sesungguhnya pahala akhirat lebih besar, jika mereka tahu; iaitu orang-orang yang sabar dan kepada Tuhan mereka bertawakkal. [QS An-Nahl : 41-42]

Ya Allah, perkenanlah hamba~Mu menaruh harapan pada luasnya rahmat~Mu agar kami berlayar di samudera keredhaan, terhindar dari syaitan-syaitan yang menyesatkan, menjauh dari pikuk daratan kemaksiatan...amin

Sekian, Selamat Menyambut Tahun Baru Hijrah 1433.

Friday, November 18, 2011

Cinta kerana Allah...


بسم الله الرحمن الرحيم

Asas persahabatan ialah setia dalam bercinta antara satu dengan yang lain dan tulus-ikhlas dalam berkasih-sayang, selagi ia dihalakan kepada Allah dan kerana Allah, maka pahalanya adalah amat besar.

Sabda Rasulullah s.a.w. dalam sebuah Hadis Qudsi:

"Allah telah berfirman: Pasti mendapat kecintaan~Ku bagi dua orang yang sayang-menyayangi kerana~Ku, dua orang yang duduk bersama-sama kerana~Ku, dua orang kunjung-mengunjungi kerana~Ku, dan dua orang yang tolong menolong kerana~Ku."

Sabdanya lagi dalam sebuah Hadis Qudsi yang lain:

"Berfirman Allah Ta'ala di Hari Kiamat: Mana dia orang-orang yang bercinta-cintaan kerana keagungan~Ku. Hari inilah Aku akan menaungi mereka di bawah naungan~Ku; iaitu hari yang tiada naungan selain naungan~Ku."

Sabdanya lagi: "Sesiapa yang ingin merasakan kemanisan iman, hendaklah ia mencintai seseorang, tiada mencintainya melainkan kerana Allah."

Dalam sebuah sabda Rasulullah s.a.w tersebut: Tujuh orang yang akan dinaungi Allah di bawah naungan~Nya, pada hari tiada naungan selain naungan~Nya. Baginda telah menyebut satu persatu orang-orang itu, sehingga katanya: Dan dua orang saling cinta-mencintai kerana Allah, keduanya berkumpul dan berpisah semata-mata kerana Allah.

Apabila seseorang mencintai orang lain, bersahabat dan membiasakan diri dengannya, kerana dilihatnya orang itu mencintai Allah, dan taat-setia kepada perintah Allah, maka hal sedemikian itulah yang dikatakan bercinta-cintaan kerana Allah Ta'ala.

Ataupun jika ia mencintai orang itu dan bersahabat dengannya, kerana orang itu membantunya di dalam selok-belok agama, dan mengarahkannya untuk bertaat-setia terhadap Tuhannya, maka hal sedemikian itu juga dikira bercinta-cintaan kerana Allah.

Ataupun jika ia mencintai orang itu dan bersahabat dengannya, kerana orang itu bisa membantunya dalam urusan keduniaan, yang mana dengannya ia bisa mengurus urusan akhiratnya, maka itu juga termasuk cinta-mencintai kerana Allah.

Ataupun jika ia mencintai orang itu dan bersahabat dengannya, kerana dirinya merasa senang berkawan dengan orang itu, dan dadanya merasa lapang bila duduk bersama-sama dengannya; atau pun barangkali orang itu dapat menolongnya di dalam urusan keduniaannya, dan di dalam hal-ehwal kehidupannya, yang mana menerusinya ia bisa hidup senang-lenang, maka cinta itu adalah cinta tabi'i, cinta biasa yang tidak ada kena-mengena sedikit pun dengan Allah. Persahabatan itu timbul kerana kecenderungan semata-mata, dan meskipun ia tetap harus hukumnya, tidak sunyi dari kebaikan mudah-mudahan.

Adapun jika ia bersahabat kepada seseorang, kerana orang itu bisa menemannya untuk pergi ke tempat maksiat, atau membantunya untuk menganiaya orang, ataupun memimpin dan menunjuknya ke jalan-jalan fasik dan mungkar, maka persahabatan serupa itu dan kecintaan semacam itu adalah persahabatan yang dicela dan kecintaan yang tidak berguna, kerana ia menarik kita ke jalan syaitan, yang tidak ada kena-mengena sedikit pun dengan Allah. Persahabatan dan kecintaan serupa inilah yang akan bertukar menjadi permusuhan di akhirat, malah kadangkala belum sempat tiba di akhirat, di dunia dahulu sudah menjadi porak poranda.

Firman Allah Ta'ala:

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

"Pada hari itu sahabat-sahabat karib: setengahnya akan menjadi musuh kepada setengahnya yang lain, kecuali orang-orang yang persahabatannya berdasarkan taqwa (iman dan amal soleh)." [QS az-Zukhruf : 67]

Sekian, dipetik daripada
Kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman,
dialihbahasakan dari
Kitab an-Nasha'ih ad-Diniyah wal-Washaaya al-Imaaniyah
karya Imam Habib Abdullah Haddad,
oleh Ustaz Syed Ahmad Semait.

"Kamu dikira jahil jika cemburu pada suami atau isterimu tetapi tak pernah cemburu pada imanmu sendiri. Kamu cemburu pada suami atau isterimu kerana hawa nafsu dan syahwat, sementara kamu tidak cemburu pada kalbumu kerana Tuhan. Kalau kamu dapat menjaga apa yang menjadi hakmu, mengapa kamu tidak menjaga apa yang menjadi hak Allah?"
[ Imam Ibnu 'Athaillah As-Sakandari r.a. ]


Thursday, November 03, 2011

Panggilan~Nya


بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum...

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT kerana dengan limpah, kurnia dan izin~Nya dapat kita bersua lagi dalam ruang yang tanpa batas ini. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarga Baginda, sahabat-sahabat Baginda dan orang-orang yang mengikuti Beliau sehingga ke hari kiamat.

Rukun Islam kelima adalah menunaikan ibadah haji di Tanah Haram sekali dalam seumur hidup bagi yang berkemampuan. Ibadah Haji umpama sebuah sketsa hari pengadilan akhirat. Kita melepaskan seluruh tanda dan identiti lalu menyelimuti tubuh kita dengan sehelai kain putih sehingga raja dan pengemis kelihatan sama saja. Dalam keadaan ini, seseorang itu menjadi seakan "mati", yakni hidup tanpa kepentingan diri. Kita dilarang memotong tanaman yang hidup, membunuh serangga yang menggiggit, menanggalkan keropeng di tubuh bahkan menyisir rambut.

Di antara perkara simbolik yang dilaksanakan sewaktu ibadah haji ini adalah tawaf, berkumpul bersama-sama di Arafah dan mengorbankan seekor biri-biri demi mengenang pengorbanan putera Nabi Ibrahim. Ibn Arabi mengatakan bahawa makna harfiah haji adalah niat yang sedar untuk melaksanakan ibadah haji pada waktunya yang tertentu. Ketika Allah menyapa Nabi Ibrahim,

...bersihkanlah rumah~Ku untuk mereka yang bertawaf, beriktikaf, rukuk atau bersujud. [ QS Al-Baqarah 2:125 ]

Dia menghubungkan rumah itu, di planet ini pada diri~Nya. Dan ketika Dia berkata,

Rumah (ibadah) pertama yang dijanjikan bagi umat manusia adalah rumah di Bakka.. [ QS Al-Imran 3:96 ]

Dia membangunnya sebagai rumah ibadah pertama dan menetapkannya sebagai sebuah simbol singgahsana~Nya di bumi. Dia menyeru umat manusia untuk mengelilinginya (tawaf) sebagaimana para malaikat mengelilinginya. Namun, tawaf di Kaabah yang dilakukan para muslimin dengan bacaan yang tertentu, yang merupakan suatu penegasan yang tulus terhadap apa yang ada dalam hati mereka, yakni yang telah membersihkan hatinya daripada segala godaan-godaan hidup di dunia ini, adalah suatu ibadah yang lebih tinggi nilainya daripada kesetiaan para malaikat yang juga bertawaf.

Sebagaimana solat dimulai dengan pernyataan "Allah adalah lebih besar," demikianlah ibadah Haji dimulai dengan penyataan kehadiran: "Ya Allah aku datang! Aku di sini dalam ketaatan, sedia menerima perintah~Mu! Tidak ada apa pun selain Engkau, seluruh puji adalah milik~Mu, semua milik~Mu, tiada sekutu bagi~Mu." Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangunkan Kaabah, Allah menyuruhnya mengucapkan kata-kata ini - dan di alam ruh, Allah memperdengarkan kata-kata ini kepada seluruh ruh orang beriman. Dalam zikirnya, jemaah berhaji mengucapkan kalimat-kalimat ini.

Jemaah haji lelaki mengenakan dua lapis kain putih - satu dililitkan di sekitar pinggang, hingga mencapai bahagian bawah lutut, dan satu lapis diselendangkan di bahu untuk menututp tubuh. Jemaah haji wanita pula, juga mengenakan pakaian serba putih, harus tidak menutup wajah. Praktik ini melenyapkan seluruh perbezaan kedudukan dan status sosial serta merupakan sebuah simbol kain kafan.

Pakaian putih ibadah haji tidak dijahit, seolah-olah tidak dicampuri oleh kedua tangan manusia. Ia milik Allah, yang dengannya keaiban manusia dapat ditutup dan yang melindungi setiap sesuatu yang dari larangan Allah dan dari godaan-godaan jasmaniah.

Pada akhir ibadah haji, di Mina setiap hari selama tiga hari, jemaah haji melemparkan tujuh butir batu pada syaitan. Manusia mengenal Tuhannya melalui tiga aspek~Nya: tindakan-tindakan~Nya, sifat-sifat~Nya dan wujud~Nya. Tiga hari mewakili tiga keadaan ini. Tujuh batu mewakili tujuh dosa yang lebih besar: ujub, sombong, munafik, dengki, amarah, keburukan, cinta harta dan cinta tahta. Jadi, pada hari pertama, kita melepaskan dosa-dosa ini dari perbuatan-perbuatan kita; pada hari kedua, dari watak kita; pada hari ketiga, dengan mengagungkan rahsia Zat Allah, kita melepaskannya dari wujud diri kita.

Akhirnya bersih, di tempat yang disebut Mina, yang bererti "Harapan" dan "Tujuan", kita menyelesaikan ibadah haji dan kembali ke "dunia". Dan kemudian kita cuba melakukan apa yang benar, dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita dicipta.

Wallahu'alam...

Selamat Menyambut Hari Raya Eidul Adha, Maaf atas segala silap dan salah saya..
Semoga Allah SWT mengurniakan umat Islam di serata dunia kepada kefahaman dan penghayatan Islam yang hakiki, membentuk kekuatan Iman, aqidah, kesatuan dan ukhuwwah. Dan Moga Allah SWT mengurniakan kepada mereka yang sedang mengerjakan haji mendapat Haji yang mabrur.

Friday, October 28, 2011

Berilah hatimu sedikit cahaya


بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum…

“Subhanallah, banyaknya awak masak hari ni, rendang daging ada, ayam masak merah ada, sotong masak pedas ada... ni yang bertambah sayang pada isteri abang sorang ni"… Sudah tentu pujian sebegini akan menaikkan lagi semangat sang isteri untuk memasak pelbagai jenis makanan di lain hari, dan bagi suami pula, dunia dirasakan terlalu indah kerana setiap hari dihidangkan dengan makanan yang enak.

Cuba kita renung sejenak, benarkah kasih sayang seorang isteri itu hanya akan terzahir apabila ia menghidangkan makanan yang pelbagai dan lazat pada suaminya dan benarkah kasih sayang suami akan bertambah bila si isteri semakin hari semakin pandai memasak pelbagai jenis lauk? Secara sedar atau tidak sebenarnya kita sedang mengajar isteri atau suami kehidupan yang mewah, senang lenang, serta kehidupan yang jauh bezanya dari kehidupan Rasulullah.

Jika isteri hanya menghidangkan ikan goreng berkuah sayur air adakah bermakna isteri itu pemalas dan kurang kasih sayang terhadap suaminya? Sebenarnya jika difikirkan secara dalam, isteri yang beginilah yang amat menyayangi suaminya... KENAPA?... Kerana si isteri tidak melalaikan suaminya dengan kenikmatan dunia yang sementara, dan jika suaminya itu seorang yang baik, sudah tentu dia merasa bangga kerana mempunyai isteri yang sedaya upaya membina keluarga berasaskan kehidupan Rasulullah SAW… BAGAIMANA YANG DIKATAKAN KEHIDUPAN RASULULLAH SAW ITU? Sama-sama kita renungkan sirah kekasih Allah ini dengan hati yang penuh keazaman untuk kita sama-sama jadikan Baginda sebagai contoh kehidupan seharian kita, dan kisah di atas itu hanya sekadar contoh kenikmatan dunia yang kadang-kadang kita tidak merasakan itu suatu kemewahan kerana ia sudah menjadi perkara biasa dalam hidup kita, jangan kita terperangkap dengan tipu daya syaitan durjana…

Sebagaimana kita tahu, kehidupan Rasulullah SAW amat sederhana, Baginda Rasulullah SAW memandang jijik orang-orang yang angkuh dengan kekayaan, dengan kata-kata Baginda melalui Aisyah : ”Aku ditawarkan oleh Allah untuk menukarkan batu-batu kerikil sekeliling Makkah menjadi emas tulin; dan aku menjawab : ”Ya Allah! Apa yang ku pohon adalah kelaparan sehari, dan kelegaan di sehari kemudiannya. Di hari kelaparanku, aku mengingati~Mu, dan di hari kelegaanku, aku bersyukur pada~Mu.”

“Apalah ertinya kekayaan dunia kepadaku? Aku adalah seumpama pengembara yang berehat di bawah lindungan keredupan bayangan pepohon; tatkala matahari membenamkan diri, keredupan bayangan pun menghilang; dan tidak datang lagi. Ya Allah! Biarkanlah aku mati dalam kemiskinan; bangkitkanlah aku dikalangan orang-orang yang miskin!”

Beberapa bulan lamanya dapur rumah Rasulullah SAW tidak berasap, menyebabkan Baginda dan ahli-ahli keluarganya tidak mempunyai makanan selain kurma kering, dan air minuman biasa penghilang dahaga. Ketika kelaparan begitu memedihkan, Baginda menerimanya sebagai ujian, yang dihadapi dengan penuh kesabaran. Ketika wafatnya, Baginda Rasulullah SAW tiada memiliki simpanan makanan walaupun sepiring gandum.

Kesihatan tubuh badannya dijaga pelihara, kelegaan hidup dinikmati dalam keadaan yang sentiasa bersih dan berwudhuk. Alas tidurnya adalah helaian tikar yang sering meninggalkan kesan di badannya ketika berbaring. Bantalnya terbuat daripada himpunan dedaun kurma sementara katilnya terbuat dari kain gebah yang terlipat dua. Suatu malam, Aisyah melipat kain gebah itu menjadi empat lipatan, dan Rasulullah SAW tidak menyenanginya lalu meminta supaya dilipat sebagaimana biasanya.

Sebelum wafat, Baginda Rasulullah SAW membebaskan semua hamba abdinya, dan menyedekahkan milik kepunyaannya yang masih berbaki. Pertemuan dengan Allah kelak tidak mahu di cacati dengan kilauan emas perak dalam simpanan. Di rumah kediamannya, terdapat hanya tiga puluh cupak gandum, yang di perolehi sesudah meletakkan baju perisai sebagai sandaran.

Apapun jua, kekuasaan, kekayaan, dan kemewahan yang di anugerahi Allah hendaklah dijuruskan ke jalan yang diredhai~Nya, sebagai pencipta dan pemilik makhluk dan alam semesta, dan jangan sesekali kita lalai sehingga kita hanyut dengan nafsu godaan syaitan.

Wallahu'alam.

(Dipetik dari Sirah Muhammad SAW)

Friday, October 21, 2011

Takbir Hari Raya


بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum…

Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya untuk Allah Yang Maha Esa kerana atas limpah kurnia dan kasih sayang~Nya serta selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w dan ahli keluarganya serta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga ke hari kiamat.

Tidak lama lagi umat Islam akan menyambut Hari Raya Eidul Adha atau Hari Raya Korban, maka eloklah kita peringatkan kembali ilmu yang pernah kita pelajari iaitu Takbir Hari Raya. Takbir Hari raya terbahagi kepada dua jenis iaitu Takbir Mursal dan Takbir Muqayyad. Takbir adalah sunat pada kedua-dua hari raya dan jika tidak dilakukan amatlah rugi kerana ianya merupakan syiar Islam dan melahirkan rasa syukur kita Allah SWT. Firman Allah: "Dan sempurnakanlah ibadah puasa kamu mengikut bilangan hari dalam bulan Ramadhan (29 atau 30 hari), dan bertakbirlah (membesarkan Allah) atas petunjuk~Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." [QS Al-Baqarah : 185]

Rasulullah s.a.w. menyarankan umat Islam menyambut hari raya dengan banyak memuji kebesaran Allah. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: “Hiasilah hari raya (Aildilfitri dan Aldiladha) kamu dengan takbir, tahlil, tahmid dan taqdis (mengingati dan mengagungkan Allah).” [Hadis riwayat al-Thabrani]

Takbir Mursal atau Muthlaq (المرسل أو المطلق) iaitu takbir yang tidak terikat dengan sesuatu keadaan di mana ia dilaungkan dengan suara yang kuat di jalan-jalan raya, di masjid-masjid, di pasar-pasar, di rumah dan sebagainya di waktu siang atau malam. Kita disunatkan bertakbir bermula dari terbenamnya matahari pada hari akhir Ramadan sehingga Imam memberi salam pada solat sunat Hari Raya Fitri. Begitulah juga halnya pada hari raya korban, bertakbir disunatkan selepas selesai melaksanakan solat maghrib sehingga khatib selesai membaca khutbah pada pagi hari raya korban.

Disunatkan menghidupkan malam dua hari raya (yakni hari raya fitrah dan hari raya korban) dengan ibadah sama ada mengerjakan solat-solat sunat, membaca al-Quran, bertakbir, berzikir dan sebagainya. Ini kerana terdapat hadis di mana Nabi s.a.w. bersabda; “Sesiapa menghidupkan malam hari raya fitrah dan malam hari raya korban, nescaya tidak akan mati hatinya pada hari mati hati-hati”. [Riwayat Imam at-Thabrani dari ‘Ubadah r.a.]

Takbir Muqayyad (المقيد) iaitu yang dilaungkan selepas menunaikan solat-solat fardu atau sunnah, baik adaan mahupun qadhaan, solat jenazah dan solat yang dinazarkan. Bagi kita yang tidak mengerjakan haji takbir boleh dilaungkan bermula selepas azan subuh Hari Arafah 9 Zulhijjah dan berakhir pada 13 Zulhijjah (hari Tasyrik) selepas solat asar, sementara orang sedang mengerjakan haji bertakbir sejak Zohor Hari Raya Haji hingga Subuh akhir hari-hari Tasyrik. Imam Ramli dan Imam Hajar berselisih pendapat tentang permulaan takbir bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Imam Ramli mengatakan takbir boleh dimulakan selesai kita solat sunat subuh, sementara Imam Hajar mengatakan takbir dimulakan selepas daripada kita menunaikan fardhu solat subuh. Apapun kedua-dua pendapat mereka boleh digunakan.

Diriwayatkan dari ‘Ali dan ‘Ammar r.a. yang menceritakan; “Sesungguhnya Nabi s.a.w. bertakbir bermula dari hari ‘Arafah (selepas) solat subuh dan memutuskannya (yakni berhenti bertakbir) selepas solat asar hari terakhir Tasyriq”. (Riwayat Imam al-Hakim. Menurut Imam al-Hakim; hadis ini sanadnya soheh)

Kepentingan Takbir

1. Satu syiar bagi menzahirkan rasa gembira dan tanda bersyukur kepada Allah.
2. Tanda kemenangan melawan hawa nafsu mazmumah sepanjang Ramadan.
3. Lambang penyatuan dan kekuatan ummah melalui roh takbir, kerana umat Islam, membesarkan Allah dan melaungkan takbir yang sama di seluruh dunia.
4. Laungan takbir menyejukkan jiwa, menenangkan fikiran dan melapangkan hati untuk bermaafan.
5. Takbir dan tahmid dianggap penyubur ukhuwah dalam mengukuhkan ikatan jalinan persaudaraan umat Islam.

Disunnahkan juga bertakbir ketika melihat haiwan ternak seperti unta, lembu dan biri-biri dalam hari-hari tertentu, iaitu sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah berdasarkan firman Allah SWT : "Serta memperingati dan menyebut nama Allah, pada hari-hari yang tertentu, kerana pengurniaan~Nya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak (untuk dijadikan korban)...[QS al-Hajj 22:28]

Sekian, moga Allah anugerahkan kita semua kesempatan, dapat menyambut Hari Raya Korban nanti dengan penuh rasa syukur dan tawaduk, serta memperbanyakkan amalan soleh dalam bulan Zulhijjah nanti. Moga Allah tambahkan iman dan taqwa kita dan matikan kita dalam beriman kepada~Nya.

Friday, October 14, 2011

Takut dan bimbang


بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum...

Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin~Nya dapat kita bersua lagi di ruang ini. Selawat dan salam kita ucapkan buat junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. dan didoakan semoga teman semua di dalam keadaan sihat sejahtera.

Setiap yang bernafas pasti mati. Hidup di dunia ini sementara dan sekejap sahaja. Kalau senang pun sementara dan sekejap. Kalau susah pun sementara dan sekejap. Akhirat pula jauh lebih besar dan kekal buat selama-lamanya.

Kalau senang ertinya mendapat syurga yang merupakan kebahagiaan hakiki yang tidak dapat dibayangkan. Kalau susah pula ertinya neraka yang merupakan seksaan hakiki. Azabnya amat dahsyat yang tidak dapat dibandingkan dengan apa pun. Api neraka bukan macam api lilin. Api lilin yang paling kecil pun tidak upaya siapa pun yang menahan kepanasannya. Sedangkan seringan-ringan api neraka, berpijak atas baranya sahaja sudah mendidih otak di kepala. Kalau memahami hakikat ini janganlah memburu kesenangan yang sedikit di dunia ini, hingga sanggup menderhakai Tuhan. Dan janganlah kerana takutkan kesusahan yang sedikit di dunia ini, hingga sanggup derhaka kepada Tuhan.

Di sinilah perlunya kita rasa takut dan bimbang terhadap Tuhan yang diri kita dalam genggaman~Nya. Kita tidak tahu apa sukatan Tuhan yang bersifat maknawiyah ke atas kita. Semoga dengan kekal rasa takut dan bimbang, maka Tuhan rahmati kita hingga di hari pertemuan dengan~Nya.
  • Ada manusia yang Tuhan beri petunjuk dan pimpinan~Nya. Dia berada dalam kebenaran dan kebaikan dari awal hingga akhir hidupnya.
  • Ada manusia yang di awal hidupnya dalam kesesatan. Manakala di akhir hidupnya Tuhan beri petunjuk dan pimpinan~Nya dan berada dalam kebenaran.
  • Terdapat manusia yang di awal hidupnya dalam kebenaran tetapi di akhir hidupnya dalam kesesatan.
  • Terdapat pula manusia yang dari awal hingga akhir hidupnya dalam kesesatan.
Kita tidak tahu kategori mana yang menimpa nasib kita. Nasib kita belum diketahui. Sanggupkah kita berhadapan dengan Allah SWT di akhirat kelak dalam kesesatan. Sedangkan dunia ini ibarat mimpi saja berbanding akhirat. Sebab itu Allah SWT ulang banyak kali dalam Al Quran dengan maksud, "Dan akhirat itu lebih baik dan kekal." Lebih baik yang Allah SWT istilahkan itu tidak boleh di fahamkan maksudnya menurut bahasa. Lebih baik yang Allah SWT maksudkan itu menurut pengertian~Nya. Kalau lebih baik itu disudut sedapnya rasa makanan, kelazatan di akhirat nanti tidak dapat dibayangkan, malah rasa lazat itu kekal hingga beribu tahun. Hingga kelazatan makanan itu berlapis dan bertindih. Ini belum lagi digabungkan dengan kelazatan dari sumber yang tidak terbatas banyaknya.

Allah, Pencipta segalanya dalam diri kamu dan di sekitar kamu, memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Allah menciptakan kita dan memerintahkan kita untuk menghormati~Nya dan berlaku baik seperti yang dituntun dalam Al Qur'an. Yang dituntut oleh Allah dari kita adalah ibadah. Puasa, solat, bersyukur kepada Allah, sabar, dan melakukan amal saleh adalah beberapa bentuk ibadah.

Tetapi sebahagian besar orang, meskipun sedar dengan tanggung jawab mereka, tidak mahu menerimanya. Kerana kesombongan mereka yang parah, mereka merasa sulit untuk tunduk kepada Allah. Mereka tidak mahu mendengarkan perkataan Allah kerana mereka menganggap diri mereka sangat penting. Kerana tidak mahu menerima bahawa Allah telah menciptakan mereka, mereka berani membangkang kepada Allah. Meskipun Allah-lah yang telah memberi mereka hati, telinga, kesihatan, dan pendeknya, segala hal di dunia ini, mereka tidak merasa bersyukur kepada~Nya untuk seluruh kurnia ini.

Tetapi orang-orang ini akan merasa sangat menyesal. Tidak bersyukur dan sombong akan membuat mereka menjalani hidup yang sukar di dunia dan penyesalan yang dalam di akhirat. Tidak bersyukur (kufur) yang mereka tunjukkan di dunia ini akan membawa mereka pada api neraka.

Setiap orang yang tidak mahu merasakan sesal di kemudian hari sehingga masuk neraka, pastilah bersyukur kepada Allah. Allah menginginkan agar kita bersyukur kepada~Nya dan berdoa serta beribadah kepada~Nya, sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan~Nya untuk kita. Oleh kerana itu, jika kita melihat nikmat yang sempurna dan indah di sekitar kita (yang tidak akan pernah ada dengan sendirinya), kamu harus mengingat Allah dan merasa bersyukur kepada~Nya. Janganlah menjadi orang yang tidak mampu memperhatikan dan menghargai segala nikmat yang diberikan untuk kita.

Dalam Al Qur'an, Allah memerintahkan kita untuk melakukan berbagai ibadah, selain bersyukur kepada Allah. Melakukan solat lima kali sehari, berpuasa pada bulan Ramadhan, membayar zakat, dan menunaikan haji (sekali seumur hidup) jika mampu adalah bentuk ibadah yang diwajibkan oleh Allah atas kita.

Solat lima waktu sehari-semalam dan menjaga solat tersebut sepanjang hidup kita, dalam keluarga mahupun dalam masyarakat membantu kita untuk terus mengingat kelemahan kita sebagai hamba di depan Allah. Ini adalah bentuk ibadah yang ditunaikan pada waktu-waktu tertentu. Allah memberi tahu kita dalam Al Qur'an bahawa bentuk ibadah ini membantu kita untuk menjauhi perbuatan buruk yang tidak disukai oleh Allah.

Berpuasa juga merupakan bentuk ibadah yang diperintahkan dalam Al Qur'an. Selama bulan Ramadhan, Allah mewajibkan agar kita tidak makan dan minum di siang hari. Dengan menunaikan ibadah ini, kita akan menunjukkan kesabaran untuk tidak makan dan minum dalam jangka waktu tertentu.

Membayar zakat, merupakan pemberian sebahagian harta kita kepada orang miskin dan yang memerlukan serta orang lain yang boleh menerimanya. Seperti bentuk ibadah yang lain, menunaikan zakat sangatlah penting kerana menghindari perbuatan jahat dan menunjukkan sikap rela berkorban adalah sifat yang diredhai oleh Allah. Di samping itu, membayar zakat memperbaiki hubungan sesama manusia dan menguatkan jiwa.

Wallahu'alam...

Friday, October 07, 2011

Jalan selamat menuju~Nya


بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum…

Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin~Nya dapat kita bersua lagi di dalam ruang tanpa sempadan ini. Selawat dan salam diucapkan buat junjungan Nabi s.a.w. serta keluarganya, sahabat-sahabat Baginda, para tabiin dan mereka yang mengikuti Baginda hingga hari kiamat.

Apa saja yang dilakukan dalam kehidupan ini, hakikatnya adalah menjejaki jalan kembali kepada Allah. Sepanjang berjalan, ujian tidak kunjung padam, muncul dari berbagai penjuru, bentuk dan kesannya. Segalanya tertuju kepada hati insan. Ada kalanya kita rebah, ada kala mampu bertahan malah menumpaskannya, berulang-ulang silih berganti. Di kala itu, barulah kita sedar bahawa jatuh bangun kita dalam mencari jalan pulang kepada Allah adalah suatu perjuangan yang serius, sulit dan menyukarkan namun begitu signifikan. Bersabarlah dalam menempuh badai ujian. Harapan yang tinggal hanya kepada Allah. Jangan sama sekali meremehkan bantuan Allah, kelak malapetaka pasti menimpa.

Jalan dan cara menuju keselamatan dan kebahagiaan abadi adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Benar, Allah telah mengajar makna kedekatan itu kepada kita. Dia mengajar kita melalui utusan~Nya yakni para Rasul sehingga kita berkata "Kami Beriman." Itulah kebenaran. Kita menerima dan membenarkannya. Tugas kita kemudian hanyalah mengikuti ajaran dan teladan Nabi~Nya lahir dan batin.

Laksanakan segala perbuatan-perbuatan yang telah Allah wajibkan bagimu. Kemudian, laksanakan apa yang telah Allah hukumkan sunat bagimu seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi. Lalu, mulai apa yang telah Dia serahkan kepadamu sebagai perbuatan sukarela, perbuatan-perbuatan baik yang dapat diterima. Bantulah orang-orang yang memerlukan. Lakukanlah apa saja yang membawa mendekatkanmu kepada Allah dalam ibadah dan solatmu.

Jangan habiskan usiamu dalam usaha-usaha yang hampa. Jangan buang waktumu dalam perbincangan yang tidak berguna. Sebaliknya, renungkan dan ingatlah Allah. Bacalah Al-Quran. Bimbinglah orang yang tersesat ke jalan yang terang benderang. Bantulah orang lain meninggalkan kejahatan dan alihkan mereka kepada perbuatan baik. Perbaiki persahabatan yang rosak. Bantulah orang lain untuk membantu satu sama lain.

Bersihkan dan hiasilah siang dan malammu dengan ibadah. Tuhan Yang Maha Pemurah memanggilmu ke hadrat~Nya sebanyak lima kali sehari. Dirikan solatmu pada waktu-waktu Dia memanggilmu. Setiap kali selesai solat, buatlah perhitungan di atas tindakan-tindakanmu sejak solat yang terakhir didirikan. Dengan demikian diharapkan ruang senggang di antara waktu-waktu solat itu hanya terisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan tindakan-tindakan yang sesuai bagi seorang Islam.

Berhati-hatilah, kerana jika ada cinta dunia berakar kuat dalam hatimu, ia akan menyesakkan hatimu dan ia akan menjadi sangat sukar untuk dicabut dan dibuang keluar. Dunia ini adalah dasar ujian, jangan cari kesenangan dan kekayaan di dalamnya. Biarlah sedikit makan. Itu akan meninggalkan lebih banyak ruang dalam hatimu dan akan meningkatkan hasratmu untuk berdoa dan taat. Ia akan membuatmu lebih aktif, bingkas dan tidak malas.

Jauhi tidur sebelum kamu benar-benar mengantuk. Jangan makan sebelum kamu merasa lapar. Berpakaianlah hanya untuk menutup aurat tubuhmu dan untuk melindunginya daripada dingin dan panas. Biasakanlah membaca al-Quran setiap hari. Peganglah al-Quran dengan hormat ketika membacanya. Peganglah ia dengan tangan kirimu setinggi dadamu dan gerakkan tangan kananmu menyusuri bait-bait yang baca. Bacalah sekadar kamu dapat mendengar suaramu sendiri.

Dunia ini adalah tempat persiapan. Di dalamnya kita diberi banyak pelajaran dan menempuh banyak ujian. Pilihlah yang sedikit di atas yang banyak. Puaslah dengan apa yang kamu miliki, walaupun itu lebih sedikit berbanding dengan apa yang dimiliki orang lain. Sesungguhnya, lebih baik memiliki yang sedikit.

Dunia ini tidaklah buruk, sebaliknya ia merupa ladang akhirat. Apa yang kamu tanam di sini akan kamu tuai di sana. Dunia ini adalah jalan menuju berkah yang abadi dan kerana itu ia baik, layak didamba dan dipuji. Yang buruk adalah dengan memperlakukan dunia sehingga kamu menjadi buta kepada kebenaran dan dikuasai sepenuhnya oleh hasrat, keinginan dan cita-citamu kepadanya. Nabi s.a.w. sumber kearifan, pernah ditanya, "Apakah keduniaan itu?" Baginda menjawab, "Apa saja yang membuatmu lalai dan lupa kepada Tuhanmu."

Belajarlah untuk memberi, baik ketika banyak atau pun sedikit, baik saat suka mahupun duka. Ini menjadi bukti imanmu kepada Allah. Cubalah memenuhi keperluan orang yang memerlukannya. Ini merupakan penegasan bahawa Allah telah menentukan kadar keperluan jasmani seseorang dan tidak ada yang akan mengubahnya. Ini merupakan bukti tawakalmu kepada Allah.

Yang paling utama, yang kamu perlukan adalah adab yang tinggi, akhlak yang baik dan sikap yang wajar. Kamu wajar mengenali sifat-sifatmu yang buruk dan membersihkan dirimu daripadanya. Hubunganmu dengan siapa pun haruslah dilandasi dengan tingkahlaku terbaik, namun hal ini mungkin berbeza mengikut kesesuaian keadaan dan persekitaran.

Demikian, moga kita boleh mengambil manfaat yang banyak dari sebahagian pesan-pesan Al-Imam Sheikh Abu Bakr Muhammad ibn al-Arabi al-Hatim al-Tai.

Wallahu'alam..

Friday, September 30, 2011

Kekuatan


بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum…

Rasulullah s.a.w. bersabda: "Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi Allah daripada orang mukmin yang lemah, pada masing-masing itu ada kekuatan. Bersungguh-sungguhlah terhadap perkara yang memberi manfaat kepada kamu. Mintalah pertolongan daripada Allah dan jangan lemah. Jika sesuatu menimpa kamu maka jangan kamu kata: kalau aku buat begini tentu akan jadi begini. Tetapi ucapkanlah Allah telah menentukan dan Dia telah lakukan apa yang Dia kehendaki, kerana sesungguhnya `kalau' itu membuka peluang syaitan bertindak." [ Hadis riwayat Muslim, Ibn Majah dan Ahmad ]

Seorang mukmin yang sejati memiliki keperibadian yang unggul. Dia dapat menghimpunkan dalam dirinya segala sifat-sifat kebaikan. Dia seorang yang berilmu, penyantun, penyabar, kuat, berani, pemurah, menjaga kehormatan diri, sanggup berjuang dan lain-lain lagi.

Hadis ini menegaskan salah satu sifat tersebut iaitu kekuatan. Kekuatan seorang mukmin tergambar dalam pemikiran, keimanan, keazaman, kehendak dan kesihatannya. Dengan memiliki kekuatan seseorang itu akan dapat melaksanakan segala perintah Allah dan menahan dirinya dari melanggar larangan~Nya di samping dia berusaha untuk menghalang sebarang maksiat yang berlaku di hadapannya. Sekiranya dia hanya berdiam diri terhadap kemungkaran di hadapannya tentu sekali keimanannya belum cukup kuat.

Daripada Abu Sa`id katanya saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesiapa yang melihat kemungkaran hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah dengan lidahnya dan sesiapa yang tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman." [ Hadis riwayat Muslim ]

Rasulullah s.a.w. mengajar umatnya supaya melengkapkan diri dengan kekuatan dan menyuruh umatnya sentiasa berdoa supaya terhindar dari sifat lemah: Daripada Anas bahawa Rasulullah s.a.w. selalu berdoa: Ya Allah, aku berlindung dengan~Mu daripada kelemahan, kemalasan, sifat penakut, kebakhilan, tua yang nyayuk. Dan aku berlindung dengan daripada azab kubur, dan aku berlindung dengan-Mu daripada fitnah kehidupan dan kematian. [ Hadis riwayat Abu Daud ]

Kekuatan amatlah penting dalam kehidupan setiap individu muslim dan mereka sebagai satu umat. Oleh itu mereka dituntut untuk menyediakan dan mempersiapkan segala bentuk kekuatan untuk mendepani segala cabaran. Allah SWT berfirman: "Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya." [ QS al-Anfal: 60 ]

Jalan yang mesti dilalui untuk menjana kekuatan diri. 'Bersungguh-sungguhlah terhadap perkara yang memberi manfaat kepada kamu' memberi isyarat betapa perlunya individu muslim mencari sumber kekuatan dirinya.

Antara sumber kekuatan yang boleh disebutkan di sini ialah:

Pertama, mengikhlaskan niat dalam segala tindak tanduk. Keikhlasan akan memberi kekuatan dan memudahkan kita melaksanakan perintah Allah s.w.t. dan menjauhi segala larangan~Nya.

Kedua, menafikan semua kekuatan selain dari kekuatan Allah. Inilah yang sering dilafazkan oleh seorang mukmin dengan zikirnya: La haulawala quwata illabillah

Ketiga, melengkapkan dengan ilmu terutamanya ilmu al-Qur'an, tafsir, hadis, tauhid dan sirah. Termasuk juga dalam sumber kekuatan ialah ilmu-ilmu yang membantu kita membangunkan sumber insan dan menguruskan kehidupan dunia.

Keempat, melakukan amalan soleh sama ada dalam bentuk ibadat atau memberi khidmat kepada masyarakat, atau menunaikan kewajipan terhadap Allah, diri sendiri dan juga kepada orang lain. Amalan soleh mempunyai makna yang luas merangkumi setiap perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dan mendatangkan keredaan~Nya. walaupun berbudi kepada tanah atau belas kasihan kepada haiwan.

Kelima, tidak merasa lemah dalam menghadapi apa-apa situasi.

Keenam, mencari sumber rezeki yang halal supaya tidak bergantung dengan orang lain. Dengan mempunyai pendapatan dan pencarian hidup yang sendiri, seseorang itu dapat menghindarkan diri dari meminta-minta dan meraih simpati daripada orang lain. Semuanya itu bertentangan dengan sifat kekuatan yang dikehendaki oleh hadis ini. Mencari rezeki bererti menunaikan hak diri sendiri, ahli keluarga yang kita wajib menyediakan nafkah perbelanjaan untuk mereka. Dengan mempunyai harta kita dapat menunaikan hak-hak kehartaan seperti zakat, sedekah dan memberi pinjaman kepada orang yang memerlukan iaitu al-qardh al-hasan. Selain itu, kita dapat meneyelamatkan diri kita dari harta yang tidak halal kerana itu akan menjejaskan hubungan kita dengan Allah yang maha kuat dan perkasa, tempat kembali segala kekuatan dan tidak kekuatan yang sebenarnya melainkan kekuatan~Nya.

Hadis ini memberi pengajaran bagaimana merawat penyakit-penyakit jiwa bagi menghalang ketidaktepatan, keraguan dan kerisauan. Apabila kita tersasar dari mencapai matlamat yang telah dirancangkan, tidak sepatutnya kita menyesal kerana apa yang kita usahakan itu tetap dikira sebagai usaha kita. Kegagalan seharusnya dibaiki dengan perancangan yang lebih teliti dan efektif, bukan dengan cara mengandai-andaikan apa yang telah berlalu.

Kesimpulannya, hadis ini memberi dorongan kepada kita menghimpunkan antara kekuatan rohani, fizikal, jiwa dan emosi kemudian mengaitkan kesemua perkara ini dengan keimanan kepada Allah SWT dan menyerahkan kepada qadha' dan qadar.

Kerjasama mestilah diwujudkan dalam masyarakat Islam. Orang mukmin yang kuat perlu mengerakkan saudara mereka yang lemah supaya sama-sama bergading bahu membina dan memperkasakan kekuatan umat.

Wallahu'alam..

Friday, September 23, 2011

Pelihara diri dari dosa


بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum…

Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT kerana memberi peluang kepada kita untuk bersua sekali lagi di ruang ini. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad s.a.w. Saudara-saudariku sekalian, bertaqwalah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar taqwa dengan mengerjakan segala perintah~Nya dan menjauhi segala larangan~Nya, mudah-mudahan kita semua beroleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Ketahuilah wahai teman-temanku sekalian di perjalanan menuju Allah, sesungguhnya kalian tidak akan sampai kepada penunaian perintah-perintah Allah kecuali dengan menjaga hati dan anggota-anggota badanmu pada setiap saat dan ketika. Allah SWT melihat bisikan hatimu. Ia mengetahui setiap lintasan yang ada pada dirimu, mengetahui setiap fikiran, setiap langkah dan apa pun juga perbuatanmu, baik kamu sedang bergerak mahupun sedang berdiam diri. Meskipun kalian berada di tengah-tengah pergaulan atau bersunyi-sunyi sendirian, adalah kesemua itu tetap berada di dalam kehadiran~Nya. Lantaran itu awasilah dirimu, jauhilah kemungkaran. Seandainya kalian melakukan kemungkaran kepada Allah, sedang kalian yakin bahawa Allah SWT melihat kelakuan kalian itu, maka kalian adalah orang yang mengejek-ngejek Tuhan.

Sebaliknya jika kalian melakukan maksiat sedangkan kalian yakin pula bahawa Tuhan tidak melihat kelakuan kalian itu, maka sebenarnya kalian adalah seorang yang kuffur. Terus-terusan mengerjakan dosa menjadikan hati hitam dan selanjutnya hati itu menjadi kelam dan keras, tidak ada kebersihan dan keheningan serta tidak akan merasa lega dan manis dalam mengerjakan ibadat.

Jika Allah tidak memberi rahmat, maka hati yang sedemikian itu akan menarik pemiliknya kepada kekufuran dan kecelakaan. Tanda hitamnya hati ialah seseorang itu tidak merasa takut dalam mengerjakan dosa, dan tidak merasa manis dengan mengerjakan ketaatan serta tidak berkesan akan nasihat.

Sungguh benar orang yang mengatakan bahawa sekiranya kalian tidak merasa kuat mengerjakan sembahyang di malam hari dan puasa di siangnya, itulah suatu tanda bahawa kalian terbelenggu oleh dosa-dosa. Bukan sahaja orang yang melakukan maksiat tidak merasakan kelazatan ibadat tetapi juga bagi orang yang bercita-cita untuk melakukannya. Oleh yang demikian, peliharalah dirimu dari melakukan sebarang dosa walaupun ianya hanyalah dosa kecil. Jauhilah ia laksana kalian menjauhkan diri dari meminum racun yang berbisa. Hendaklah kalian takut dari melakukan dosa itu lebih dari rasa takut dan gentar jika termakan racun yang akan mematikan dirimu sendiri. Padahal hati seorang mukmin itu lebih berharga dari tubuh badannya.

Teman-temanku yang dikasihi, adalah menjadi kewajipanmu untuk mengenal setiap maksiat, samada yang dilakukan oleh hatimu mahupun yang dilakukan oleh tubuh badanmu yang kasar ini. Kalian harus mengetahui penyakit-penyakit hati yang sering menyerangmu dan ubat-ubat baginya. Dengan hatimu yang mengidapi penyakit riya', ujub, takabbur, dengki, lalai dan lain-lain itu sudah tentu tidak memungkinkan kalian berjaya dalam menjalani jalan menuju Allah. Setiap anggota badanmu juga perlu dijaga. Jagalah lidahmu dari memperkatakan sesuatu yang terlarang baginya. Awasilah pendengaran dan pengelihatan yang merupakan dua pintu yang sentiasa terbuka menuju ke hati. Apa sahaja yang masuk menerusi kedua-dua pancaindera ini akan sampai ke hati. Betapa banyak perkara yang didengar dan dilihat oleh manusia dari hal-hal yang tidak patut sampai kesannya ke hati, lalu sukar pula baginya untuk menghapuskan kesan itu.

Allah SWT telah berfirman: "Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketaqwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya." [QS Asy-Syams : 8-10]

Berbagai jenis manusia yang melakukan dosa. Ada yang sudah berkebiasaan melanggar perintah Allah dan mengerjakan larangan~Nya sehingga tidak lagi sensitif dengan perbuatannya itu. Ada pula yang melakukan dosa kerana kelemahannya untuk mengawal dorongan nafsu sedangkan ia sendiri menyedari akan kelemahan itu. Sebagai manusia biasa kita tidak terlepas dari golongan ini. Bagaimanakah reaksi kita terhadap dosa yang dilakukan itu? Adakah kita bergembira dan berbangga? Ataupun adakah kita kita segera menyesali dengan apa yang dilakukan itu?

Wallahu'alam...

P/S : Maaf tidak berkesempatan untuk menziarahi blog teman-teman semua kerana kurang sihat.

Friday, September 16, 2011

Sedekah dan hadiah melapangkan..


بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum…

Melakukan kebaikan, termasuk dalam hal-hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan keresahan. Melakukan kebaikan di sini boleh berupa sedekah, berbuat baik, dan memberikan sesuatu yang baik kepada sesama. Semua ini merupakan satu dari sekian banyak hal yang mampu menciptakan kedamaian di dalam dada.

"Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu." (QS al-Baqarah 2:254)

"Laki-laik dan perempuan yang bersedekah." (QS al-Ahzab 35)

Rasulullah s.a.w. menggambarkan orang yang kikir dan orang yang dermawan itu dengan dua orang yang masing-masing memiliki jubah. Orang yang dermawan terus-menerus memberi dan menginfakkan hartanya, sehingga jubah yang dia pakai terus melebar. Demikian pula dengan baju perangnya yang terbuat dari besi, sehingga bekas-bekas telapak kakinya terhapus. Sementara itu, orang yang kikir terlalu kuat memegang hartanya dan semakin hari semakin berkurang sehingga menyempitnya dan semakin menyempit hingga jiwanya tersendat.

"Dan, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat." (QS al-Baqarah 2:265)

"Dan, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu." (QS al-Isra': 29)

Belenggu yang mengikat jiwa adalah bahagian dari belenggu yang mengikat tangan. Orang-orang kikir adalah orang yang paling sesak dadanya dan sempit akhlaknya. Mereka adalah orang-orang yang kikir atas karunia Allah. Seandainya mereka sedar bahawa apa yang mereka berikan kepada orang lain akan mendatangkan kebahagiaan, nescaya mereka akan berebut untuk melakukan kebaikan ini.

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, nescaya Allah akan melipatgandakan (pembalasannya) kepada kamu dan mengampuni kamu." (QS at-Taghabun : 17)

Allah juga berfirman, "Dan, siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS al-Hasyr : 9)

"Dan, mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan." (QS al-Baqarah 2 : 3)

Allah telah memberikan anugerah kepadamu maka keluarkanlah anugerah~Nya.
Harta itu akan sirna dan umur akan berakhir pula.
Harta itu laksana air, jika kau simpan akan bau,
Dan jika kau alirkan akan senantiasa segar.
Demi Dzat yang mengetahui yang ghaib,
Dan Yang menghidupkan tulang-belulang yang berantakan.
Aku telah mengikat perutku,
Padahal aku sangat ingin pada makanan itu,
Khawatir suatu saat aku dipanggil orang kikir


Orang dermawan yang dimaksud adalah memerintahkan kepada isterinya untuk menyuruh seseorang untuk mengundang tamu-tamu dan menunggu sampai si pesuruh itu datang serta makan bersama-sama dengannya, hingga hubungannya dengan mereka menjadi lebih akrab. Semua itu dilakukannya agar dadanya menjadi lapang. Kata dia kepada isterinya, "Jika membuat makanan, carilah orang yang ingin makan. Aku tidak mungkin makan sendiri."

Dia berkata kepadanya menjelaskan falsafah hidupnya yang cukup jelas itu, satu perbandingan yang sangat terbuka, "Perlihatkan kepadaku seorang dermawan yang mati sebelum waktunya agar hatiku tenang, atau seorang kikir yang kekal abadi."

Apakah menimbun harta akan membuat si penimbunnya menjadi kekal? Apakah menginfakkannya akan mendekatkannya kepada ajalnya? Tidak. Semua itu tidak benar.

Friday, September 02, 2011

Puasa di bulan syawal


بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum...selamat hari raya mohon maaf atas segala silap dan salah...

Bahang sambutan Aidilfitri masih terasa. Dalam usaha meningkatkan amalan berterusan selepas Ramadhan, umat Islam sangat dianjurkan untuk terus berpuasa pada Syawal tetapi cuma enam hari sahaja, yang dikenali sebagai puasa enam. Bagi mereka yang ingin memulakan puasa enam pada 2 Syawal secara berterusan, hari itu adalah ‘Hari Raya’ kedua bagi mereka, namun bagi yang belum memulakannya, masih belum terlewat melaksanakan amalan sunat itu selagi kita masih lagi berada di dalam bulan Syawal.

Hikmah atau rahsia puasa enam hari pada bulan Syawal adalah untuk mendidik kesabaran insan, sekali gus tidak menjadikan Hari Raya sebagai tempoh untuk membalas dendam iaitu dengan mengambil pelbagai makanan lazat yang terhidang sepuas-puasnya selepas sebulan berpuasa. Ia juga akan memberi kesempatan kepada tubuh badan kita untuk menyesuaikan diri sesudah dilatih sebulan penuh menahan lapar dan dahaga. Justeru diutamakan puasa enam bermula pada 2 Syawal.

Namun begitu, puasa sunat enam itu boleh dilakukan pada mana-mana hari sepanjang bulan Syawal samada secara berterusan atau pun berselang seli. Namun, afdhalnya ialah pada Hari Raya Kedua dan dilakukan pula secara berterusan sehingga hariraya ketujuh.

Kelebihan orang yang melakukan ibadat ini diterangkan dalam sebuah hadith daripada Abu Ayub al-Ansari bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda, yang bermaksud: “Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian mengiringinya dengan puasa enam hari pada Syawal, adalah puasanya itu seperti puasa sepanjang masa.” – (Hadith Riwayat Muslim)

Hadith itu menjelaskan jika kita berpuasa pada Ramadhan dan diikuti pula dengan puasa sunat enam pada Syawal, seolah-olah kita berpuasa sepanjang masa, iaitu selama satu tahun. Justeru, umat Islam perlu merebut peluang ini kerana kelaziman amalan sunat dilakukan bertujuan menampal sebarang amalan yang berkurangan atau cacat dalam amalan fardhu.

Barangkali ada kemungkinan amalan puasa kita pada Ramadhan berkurangan atau pun cacat sedikit, maka puasa enam Syawal adalah sebagai penampal terhadap kekurangan atau kecacatan itu. Bagi wanita yang tidak dapat berpuasa penuh pada Ramadhan, maka puasa enam memberi peluang yang baik kepada mereka untuk menggantikannya di samping mendapat pahala puasa sunat. Ia juga dapat mengelakkan budaya atau sikap suka melewat-lewatkan qada puasa sehingga Ramadhan hampir menjelang pada tahun akan datang.

Pelbagai ganjaran dan kelebihan yang diperoleh umat Islam jika mereka merebut peluang melaksanakan puasa enam pada Syawal ini. Imam Ahmad dan An-Nasa’i, meriwayatkan daripada Tsauban, Rasulullah s.a.w., bersabda yang bermaksud: “Puasa Ramadhan (ganjarannya) sebanding dengan (puasa) 10 bulan sedangkan puasa enam hari (pada Syawal, pahalanya) sebanding dengan (puasa) dua bulan, maka itulah bagaikan berpuasa selama setahun penuh.” – (Hadith riwayat Ibnu Khuzaimah & Ibnu Hibban)

Daripada Abu Hurairah ra, Rasulullah s.a.w. bersabda, yang bermaksud: “Siapa berpuasa Ramadhan, lantas disambung dengan enam hari pada Syawal, maka dia bagaikan berpuasa selama setahun.” – (Hadith riwayat Al-Bazzar)

Pahala puasa Ramadhan yang dilanjutkan menyamai pahala puasa satu tahun penuh. Ini kerana setiap hasanah (kebaikan) diberi ganjaran 10 kali ganda, seperti disentuh dalam hadith.

Membiasakan puasa selepas Ramadhan memiliki banyak manfaat, di antaranya: Puasa enam hari pada bulan Syawal adalah pelengkap dan penyempurnaan pahala daripada puasa setahun penuh; Puasa Syawal dan Sya’aban bagaikan solat sunat rawatib, dan berfungsi sebagai penyempurnaan daripada sebarang kekurangan. Perkara ini kerana pada hari qiamat, perbuatan fardhu akan disempurnakan (dilengkapi) dengan perbuatan sunat.

Seperti keterangan Rasulullah s.a.w. dalam beberapa riwayat, majoriti puasa fardhu yang dilakukan Muslimin memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan dan keadaan ini memerlukan sesuatu bagi menutup dan menyempurnakannya. Membiasakan puasa selepas Ramadhan menandakan diterimanya puasa Ramadhan.

Segala amalan yang dikerjakan oleh seseorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada Ramadhan tidak akan terputus dengan berlalunya bulan Ramadhan yang mulia ini, selama dia masih hidup.

Wallahu’alam

Thursday, August 25, 2011

Salam Lembaran

[ Terimalah kad ini buat Teman dan pembaca sekalian ]


بسم الله الرحمن الرحيم


Ditayang-tayang buaian waktu, lemah lembut tiada terasa
Datang lagi engkau oh Syawal bulan yang mulia
Kesekian kalinya dengan menggenggam hikmat dan selia
Harapan cinta mengingati kemenangan yang kamu gonggong dari masa ke masa
Oh engkau syawal gilang gemilang kupandang sejahtera kurasa
Fajar di timur membayang, melangiri betara indera
Mengalamatkan bahawa tak lama lagi matahari akan tersenyum manakala bertentangan


Permainya...demikian layaknya kehadiranmu penuh kasih mesra
Sungguh engkau, oh syawal sebagai lambang kemenangan
Kami umat Islam menanti cahaya suluh kebenaran sejati
Moga-moga dapat pula kami berkhidmat dan berbakti
Setiap tahun dan abad bercara sendiri nampak kehadiranmu
Telah lalu masa mereka di istana menyambutmu
Keagungan dan kemegahan bagi usaha dan tenaga mereka
Mereka menyanyikan dendang kemenangan dengan suka
Mendengung-dengun ke segenap angkasa yang luas ini
Mereka yang menghiasi parasmu dengan kembang kemuliaan yang murni


Maka sekarang engkau menjelma lagi
Tetapi malangmu menentang udara yang keruh
Taman telah kusut masai bunga kering mati kuntum luruh
Mahligai kemenangan kami telah hancur diinjak-injak masa
Hanya engkau yang kami harapi, kami ratapi dengan hati gelisah
Maka dari jauh saya hulurkan tangan berjabat salam
Kepada sekalian kaum Islam semesta alam
Mudah-mudahan dapat lagi Allah lanjutkan Syawal akan datang
Semasa itu dalam aman dijauhkan bala istimewa hutang


"Ya Allah, Tuhan kami Raja segala raja, kurnialah kami hari kemuliaan..
Kurniakan kami keikhlasan jiwa seperti yang engkau beri..
Mahkotakanlah taqwa buat kami setelah taat berpuasa..
Wahai Allah Yang Maha Pemberi."


Majlis 1937
Selamat Hari Raya Teman-temanku Tercinta,
Maaf Atas Segala Silap dan Salah..
Kudoakan semoga perjalanan kalian
kembali ke kampong masing-masing
dalam perlindungan ALLAH SWT

AMIN..
:-)


Friday, August 19, 2011

Taqwa dan kemenangan


بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum...

Bahawasanya orang-orang yang mempunyai hati yang bersih suci dan pemikiran yang lurus sihat meyakini bahawa mereka sekalian akan diberi balasan terhadap amal yang mereka kerjakan dan mereka akan menuai hasil tanaman yang mereka bercucuk-tanam. Jika perbuatan baik yang mereka lakukan, maka balasan baiklah yang akan mereka terima. Jika amal bakti yang mereka kemukakan, maka pahalalah yang akan mereka perolehi. Demikian pula sebaliknya, jika perbuatan jahat yang mereka kemukakan, maka balasan siksalah yang akan mereka tempuhi kelak.

Bagi orang-orang yang melangkah dan menjalani jalan menuju Allah, alangkah bahagianya hidup mereka. Di dunia lagi mereka telah pun merasai hembusan bayu syurga. Firman Allah swt: "Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah sedia ada)." [QS Al Fath : 4]

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 'Tuhan kami ialah Allah', kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): 'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.'" [QS Fushshilat : 30]

Dalam sebuah hadith, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila Allah kasih kepada seorang hamba, maka Ia memanggil Jibrael dan memberitahu kepadanya: 'Allah telah kasih kepada fulan, maka kasihlah engkau kepadanya.' Kemudian diumumkan kepada sekalian ahli langit: 'Sesungguhnya Allah kasih kepada fulan maka kasihlah kamu sekalian kepadanya', dan setelah dikasihi penghuni langit, diberinya kejayaan pada orang bumi." (HR Bukhari, Muslim)

Alangkah indahnya saat tatkala Allah swt berfirman kepada kita: "Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredhai~Nya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba~Ku. Dan masuklah ke dalam syurgaKu." [QS Al Fajr : 27-30]

Itulah pembalasan nikmat yang dikurniakan Allah kepada orang-orang yang teguh pendirian di dalam perjalanan menuju~Nya. Bagi orang-orang yang enggan memilih jalan itu sebaliknya mengambil jalan menuju kehancuran, kelak mereka akan menyesal. Allah menggambarkan keadaan mereka di saat itu dengan firman~Nya: "Dan (alangkah ngerinya) jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): 'Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin.'" [QS As Sajdah : 12]

Betapa ruginya mereka disebabkan hanya menyesal ketika tidak ada gunanya penyesalan. Merugilah hidup mereka di hari yang tidak berguna taubat mereka. Azab yang paling ringan yang ditimpakan kepada mereka, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. ialah: "Seringan-ringan siksa ahli neraka pada hari kiamat ialah orang yang diletakkan di bawah tumitnya bara api yang akan mendidihkan otaknya. Sedang ia merasa tiada seorang pun yang lebih siksa daripadanya, padahal itu adalah siksa yang paling ringan." [HR Bukhari, Muslim]

Lantaran itu marilah kita sama-sama membukakan hati dan pendengaran kita untuk mendengar seruan kepada Allah. Hidupkanlah malam-malam Ramadhan terakhir dengan beramal soleh sebelum ia pergi meninggalkan kita semua. Moga-moga kita sedar dari kelalaian dan terjaga dari tidur, lalu segera untuk beramal bakti agar terselamat dari bencana-bencana di hari kemudian. Firman Allah swt: "Tiap-tiap diri akan merasai mati. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu pada hari kiamat. Barangsiapa yang terjauh daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sesungguhnya menanglah ia." [QS Ali Imran : 185]

Wallahu'alam..

Saturday, August 13, 2011

Buah puasa


بسم الله الرحمن الرحيم


Puasa merupakan rahsia antara Allah dan hamba~Nya.
Ketika seseorang berpuasa dengan sabar, ikhlas dan penuh cinta,
maka hubungan antara hamba yang berpuasa dan Tuhannya
menjadi tanpa kepentingan iaitu suatu ketundukan penuh.
Insan menindakkan kehendak dan hasrat-hasratnya dengan
menyambut kehendak Tuhan.


Tiada satu pun bentuk ibadah atau usaha mendekatkan
diri kepada Allah yang menyamai puasa, kerana
di dalamnya tidak mungkin ada kemunafikan.


Ibn Arabi mengatakan bahawa makna puasa adalah
penolakkan diri yakni menolak ego yang selalu
memerintahkan keburukan dan menolak hasrat-hasrat
jasmaniah, yang hasilnya akan menyucikan diri
manusia.


Itulah mengapa Allah berfirman, "Seluruh amal
dan ibadah manusia adalah untuk mereka sendiri
dan milik mereka. Hanya puasalah untuk~Ku dan
balasannya adalah dari~Ku."


Allah juga mengatakan bahawa nafas seorang
berpuasa lebih harum bagi~Nya daripada bau kasturi,
kerana apa yang dicium bukanlah bau busuk melainkan
manifestasi daripada sifat sabar dan sayang~Nya.
Seorang yang berpuasa demi Allah menghempuskan
manifestasi aroma ini dalam setiap nafasnya.


Ya Allah,
jadikanlah puasaku, puasa orang benar-benar berpuasa.
Dan ibadah malamku, ibadah orang benar-benar mengerjakan ibadah.
Dan jagalah aku dari tidurnya orang yang lalai.
Hapuskanlah dosaku wahai Tuhan sekalian alam.
Dan ampunilah aku; wahai Tuhan Maha Pengampun, daripada segala dosa.


Ya Allah,
berilah kekuatan kepadaku untuk melaksanakan perintah~Mu
dan berilah aku kemanisan berzikir.
Berilah aku kekuatan melahirkan kesyukuran dengan kemuliaan Mu.
Dan jagalah aku dengan jagaan dan perlindungan Mu,
wahai Tuhan Maha Melihat.


Ya Allah,
bantulah aku dan kurniakan aku kekuatan untuk mengerjakan suruhan~Mu
meskipun dalam keadaan perit menghadapi kesakitan
wahai Tuhan Maha Penyembuh segala penyakit.


Amiin, Ya Rabbal 'Aalamiin.