Friday, December 30, 2011

Rahsia ciptaan Allah


بسم الله الرحمن الرحيم

Asy-Syeikh Al-Imamul-ajallu Abu Nashr Muhammad bin Abdurrohman Alhamdaani, semoga rahmat Allah berlimpah ke atasnya, (ketahuilah) bahawa Zat Pencipta, Yang sangat besar kekuasaan~Nya dan sangat tinggi kalimat~Nya serta berkesinambungan nikmat~Nya, telah menghiasi tujuh perkara dengan tujuh perkara, dan menghiasi pula bagi tiap-tiap tujuh perkara itu dengan tujuh perkara yang lainnya untuk memberitahukan kepada orang-orang yang berilmu bahawasanya angka tujuh itu mempunyai rahsia yang sangat besar dan kedudukan yang agung di sisi Allah, Maharaja yang memiliki kemudharatan dam kemanfaatan.

Pertama

Allah menghiasi udara dengan tujuh lapis langit. Firman Allah yang bermaksud; “Dan Kami telah membina di atas kamu tujuh petala (langit) yang kuat kukuh?” [Surah An-Nabaa': 12] Kemudian Allah Menghiasi dengan tujuh bintang. Firman~Nya yang bermaksud; “Dan demi sesungguhnya! Kami telah menjadikan di langit: bintang-bintang (yang berbagai bentuk dan keadaan) serta kami hiasi langit itu bagi orang-orang yang melihatnya.”. [Surah Al-Hijr: 16]

Kedua

Allah telah menghiasi padang yang lapang dengan tujuh lapis bumi. Firman Allah yang bermaksud; “Allah yang menciptakan tujuh petala langit dan (Ia menciptakan) bumi seperti itu; perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. (Berlakunya yang demikian) supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmuNya akan tiap-tiap sesuatu.” [Surah At-Thalaaq: 12] Kemudian Allah menghiasi bumi itu dengan tujuh lautan sebagaimana firmanNya yang bermaksud; “Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena, dan segala lautan (menjadi tinta), dengan dibantu kepadanya tujuh lautan lagi sesudah itu, nescaya tidak akan habis Kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.” [Surah Luqman: 27]

Ketiga

Allah telah menghiasi neraka dengan tujuh tingkat iaitu Jahannam, Sa'iir, Saqar, Jahiim, Huthamah, Ladhaa dan Hawiyah. Kemudian Allah menghiasinya dengan tujuh pintu, sebagaimana firmanNya yang bermaksud; “Ia mempunyai tujuh pintu; bagi tiap-tiap sebuah pintu ada bahagian yang tertentu dari mereka (yang sesat dan menyesatkan itu).” [Surah Al-Hijr: 44]

Keempat

Allah menghiasi Al-Quran dengan tujuh surah yang panjang, kemudian menghiasinya pula dengan tujuh ayat pembuka kitab (Faatihatul-kitaab). Sebagaimana firman~Nya yang bermaksud; “Dan sesungguhnya Kami telah memberi kepadamu (wahai Muhammad) tujuh ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya.”. [Surah Al-Hijr: 87]

Kelima

Allah telah menghiasi manusia dengan tujuh anggota badan iaitu dua tangan, dua kaki, dua lutut dan satu wajah. Kemudian menghiasinya dengan tujuh peribadatan iaitu dua tangan dengan doa, dua kaki dengan berkhidmat, dua lutut dengan duduk dan muka dengan sujud. FirmanNya yang bermaksud; “Ingatlah! Janganlah engkau (wahai Muhammad) menurut kehendaknya, dan (sebaliknya) sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah (dengan taat dan beramal soleh)!” [Surah Al-Alaq: 19]

Keenam

Allah menghiasi umur manusia dengan tujuh peringkat iaitu pada masa lahirnya disebut 'radli', kemudian 'fathim', kemudian 'kuhul', kemudian 'syaikh'. Dan menghias tujuh peringkat umur ini dengan tujuh kalimat iaitu ucapan “Laa Ilaaha Illallaah Muhammad Rasulullah”. Firman Allah yang bermaksud; “Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat taqwa (Laa Ilaaha Illallaah) dan adalah mereka berhak dengan kalimat taqwa itu dan patut memilikinya”. [Surah Al-Fath: 26]

Ketujuh

Allah menghiasi dunia dengan tujuh negeri yang besar iaitu:
1. Hindustan
2. Hijaz
3. Bashrah, Badiyah dan Kufah
4. Iraq, Sham, Khurasan sampai ke Balakh
5. Roma dan Armenia
6. Negeri Ya'juj dan Ma'juj
7. Cina dan Turkistan.

Kemudian Allah menghiasi tujuh negeri besar dengan tujuh hari iaitu Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Dan Allah memuliakan dengan tujuh hari itu dari para nabi iaitu:

1. Hari Sabtu – Allah memuliakan Nabi Musa A.S
2. Hari Ahad – Allah memuliakan Nabi Isa bin Maryam A.S
3. Hari Isnin – Allah memuliakan Nabi Daud A.S
4. Hari Selasa – Allah memuliakan Nabi Sulaiman A.S
5. Hari Rabu – Allah memuliakan Nabi Ya'qub A.S
6. Hari Khamis – Allah memuliakan Nabi Adam A.S
7. Hari Jumaat – Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW dan umatnya.

Wallahualam.

Sumber dari Kitab: AS SAB'IYYAATU FII MAWAA'IDHI'LBRITYAAT

Friday, December 23, 2011

Qana'ah dan Tawaduk


بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin~Nya dapat kita bersua lagi di ruang tanpa sempadan ini. Selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. ahli keluarga Baginda, sahabat-sahabat Baginda serta para tabiin yang mengikuti Baginda sehinggalah hari kiamat.

Sifat takabur dan besar diri (ghurur) adalah sifat kesyaitanan. Mereka yang bersifat demikian dibenci oleh Allah SWT. Untuk mendampingi Allah SWT seseorang itu perlu membuang sifat takabur dan besar diri. Firman Allah yang bermaksud, “Dan rendahkanlah sayap kamu (khuduk dan tawaduklah) kepada orang-orang mukmin”. [QS al-Hajr: 88]

Rasulullah s.a.w. bersabda yang maksudnya, “Tidak masuk syurga seseorang yang ada di dalam hatinya perasaan takabur walaupun sebesar zarah, dan tidak masuk neraka seseorang yang ada di dalam hatinya iman walaupun sebesar zarah.”. [Sahih Muslim, No. 91, Bab Tahrim al-kibr wa bayanih]

Temanku sekalian, ambillah pesan Al-Iman Al-Harits Al-Muhasibi seperti mana yang telah beliau tinggalkan dalam salah satu kitab karangannya. Saudaraku! Jika kalian ingin mencari pintu yang dapat menutup dirimu daripada bahaya dunia dan dapat membukakanmu menuju kebahagiaan akhirat, maka pintu itu adalah al-qanaah (menerima apa adanya kurnia yang diberikan) dan al-tawadhuk (rendah hati).

Keduanya adalah lawan kepada sikap bermegah-megahan dan sombong. Apabila seseorang bersikap tawaduk di dunia ini, bermakna dia telah menepis sifat sombong di dalam hatinya. Apabila seseorang tidak berkeinginan untuk mencari pangkat dan jawatan, maka dia telah selamat dari bahaya dunia.

Dengan ketawadukannya, seseorang itu akan menjauhkan dirinya daripada dunia. Hidupnya akan selalu terarah demi mencari keredhaan Allah semata-mata. Begitu pula seseorang yang bersikap qana'ah. Dia rela dengan kurnia yang diterima. Dalam mencari dunia, dia tidak berusaha memperbanyak harta yang ada, kerana jika dia melakukan sedemikian, dia tak ubah seperti anjing yang selalu sibuk mencari bangkai binatang untuk santapannya. Dia redha dengan harta seadanya sehingga sedikit sekali dosa yang dilakukannya. Kerana dia redha denga rezekinya yang sedikit, Allah pun redha kepadanya dengan amal kebajikan yang sedikit. Oleh itu, kamu harus segera memiliki sifat qana'ah itu. Dengan memilikinya, kamu akan senang di dunia dan bahagia di akhirat.

Saudaraku, takutlah kepada Allah SWT. Terimalah segala pemberiaan~Nya. Hindarilah corak kehidupan yang berlebih-lebihan. Dengan itu, kamu tidak akan jatuh miskin. Diriwayatkan, harta yang dikumpulkan secara berlebihan adalah najis. Pada hari kiamat nanti, harta itu akan dihisab. "Pisahkanlah harta yang diperolehi kerana Allah dan buanglah sisa-sisa harta lainnya ke dalam neraka," demikian perintah Allah.

Dikatakan dalam sebuah hadis, "Dunia itu makhluk yang dilaknat. Hanya dunia yang digunakan untuk berzikir kepada Allah yang selamat dari laknat." [Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih] Sabda Rasulullah s.a.w. "Dunia itu diperuntukkan bagi ahlinya. Siapa yang mengambil dunia lebih dari batas kecukupan, maka tanpa sedar, dia telah merenggut ajal kematiannya. [Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bazzar melalui jalur Anas - Lihat Ihya' Ulum al-Din 3/227]

Seorang sahabat pernah berkata, "Seburuk-buruk manusia adalah orang yang mengambil dunia lebih daripada batas kecukupan."

Saudaraku, siapa yang tidak puas dengan harta yang diperolehi, bererti dia harus berhati-hati dengan kandungan hadis berikut. Rasulullah s.a.w. bersabda, "Jika manusia telah memiliki dua lembah emas, tentu ia akan mencari lembah yang ketiga. Mulutnya tidak akan penuh sebelum dipenuhi tanah. Allah akan menerima siapa saja yang bertaubat kepada~Nya." [Hadis ini diriwayatkan Muslim dalam kitab Sahihnya, hadis no. 117; al-Bukhari dalam kitab Sahihnya,bab ke-10 dan 49 dari kitab al-riqaq; al-Tirmidzi dalam kitab Sunannya bab ke-27 dari kitab al-zuhd; al-Qudha'i meriwayatkan dalam al-Syihab melalui Anas dan Ibn 'Abbas]

Kalian harus ingat, siapa yang tidak merasa puas dengan kurnia yang ada, bagaimana mungkin dia terselamat daripada ancaman hadis di atas. Firman Allah SWT yang bermaksud, "Kamu telah dilalaikan (daripada mengerjakan amal bakti) oleh perbuatan berlumba-lumba untuk mendapat dengan sebanyak-banyaknya (harta benda, anak-pinak pangkat dan pengaruh), Sehingga kamu masuk kubur. Jangan sekali-kali (bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak (akibatnya yang buruk semasa hendak mati)! Sekali lagi (diingatkan): jangan sekali-kali (kamu bersikap demikian)! Kamu akan mengetahui kelak akibatnya yang buruk pada hari kiamat)! [QS al-Takatsur : 1-4]

Salah seorang sahabat berkata, "Celaka, setiap orang yang tamak, mulutnya selalu terbuka bagaikan orang gila. Ia selalu tertarik kepada milik orang lain, sementara miliknya sendiri tidak pernah dipandangnya. Orang seperti itu akan celaka dan mendapat siksa dalam waktu yang lama, sepertimana malam tidak dapat mendahului siang. Begitu juga dia. Tidak mungkin dirinya dapat diselamatkan."

Demi Allah, keuntungan yang sebenarnya adalah sikap redha kita dalam menerima penghasilan yang ada, bukan terletak pada sifat bermegah-megah. Keuntungan itu milik orang yang rendah hati, bukan milik orang sombong dan bongkak. Moga Allah kasih kita semua dengan kurniaan~Nya dalam hati kita sifat qanaah dan tawaduk. Amin..

Wallahu'alam..

Friday, December 16, 2011

Berubahlah..


بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. [ QS ar-Rad 13:11 ]

Perubahan dimulai dari diri sendiri. Jika perubahan itu baik maka seseorang akan baik, dan sebaliknya jika perubahan itu buruk maka dia akan buruk. Permulaan adalah dari dalam diri seseorang. Sememangnya memperbaiki diri ini bukan satu kerja yang senang apatah lagi terpaksa melalui jalan yang agak sukar sehingga sampai ke satu destinasi yang selamat yang dimimpi-mimpikan oleh semua jiwa yang suci. Jiwa kita adalah jiwa yang suci lagi murni jika teransang untuk mengubah diri dari segala kekotoran jiwa sebelum ini kepada jiwa yang putih laksana salju pada kedinginan musim sejuk. Jika seseorang dalam kesolehan maka kenikmatan akan berkekalan, kesihatan akan bertahan dan petunjuk Tuhan akan selalu menyertai.

Allah berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami." [ QS al-Ankabut 29:69 ]

Sebaliknya, barang siapa keadaan dirinya rosak akan mendapatkan murka, kenikmatan lenyap dan nestapa akan menimpa. Allah berfirman, "Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka." [ QS ash-Shaff 61:5 ]

Barangsiapa menginginkan pemeliharaan, perlindungan dan petunjuk Allah, hendaknya dia membuka hati untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w dengan sepenuh jiwa. Berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, batin harus bersih dan berpegang teguh pada ajaran agama. Hendaklah pula ia bersungguh-sungguh berhijrah kepada Allah dengan mengesakan~Nya, bersyukur kepada~Nya, berzikir kepada~Nya dan taat kepada~Nya.

Dengan demikian, barang siapa mendapatkan murka Allah kerana melanggar perintah~Nya, melalaikan wahyu~Nya, tidak bertakwa, menyeleweng dari kebenaran dan melanggar batasan-batasan Allah, maka beritahukan kepada mereka agar bersiap-siap untuk menerima siksa yang kekal, kesulitan yang segera datang, serta kesedihan dan kesengsaraan abadi. Semua itu adalah balasan bagi pengingkarannya terhadap kebenaran, penyelewengannya dari jalan yang lurus, serta kezaliman dan sikap permusuhannya. Meskipun demikian, Tuhanmu tidak menganiaya siapa pun.

Apakah seorang hamba mengira bahawa petunjuk Allah itu akan datang mengetuk pintu rumahnya dan mendatangi dirinya saat di pembaringan? Sekali-kali tidak. Petunjuk Allah itu harus dicari dalam kitab Allah, dalam sunah Nabi, dan di baris pertama solat berjemaah di rumah-rumah Allah. Petunjuk Allah datang ketika kita bersedia menanggalkan pakaian kusut kebatilan, menghindari keyakinan-keyakinan yang salah dan syahwat yang menghancurkan. Hidayah Allah harus dicari di medan dakwah dan jihad.

Barang dagangan Allah amatlah mahal. Tidak dijajakan para penjual di pasar, dan tidak pula ditawarkan oleh para pedagang di permis jualan. Barang dagangan itu sangatlah mahal dan berharga. Hanya boleh dimiliki oleh orang yang mencarinya dengan bersungguh-sungguh. Dia harus membayarnya dengan harga yang tinggi, dengan keringat, air mata, darah, bahkan nyawanya. Bila semua ini telah terpenuhi, dagangan Allah itu akan datang dengan mengenakan perhiasan paling bagus, pakaian termewah dan mahkota yang paling agung.

Bilal bin Rabah adalah seorang budak belian yang melarat. Dia mengubah keadaan dirinya sehingga mendapat petunjuk Tuhan, dinobatkan menjadi Islam, sahabat Rasulullah s.a.w dan tamu Allah di syurga Firdaus.

Sebaliknynya, saat Abu Jahal, seorang tokoh Quraisy yang tersohor, mengubah keadaan dirinya; dia melakukannya dengan memalingkan mata hati dan melepaskan diri dari fitrah. Akibatnya dia terhina, hidungnya disungkurkan ke tanah, dan ditimpa nestapa di dunia dan akhirat.

Seorang hamba harus memulai perjalanan mencari keselamatan dan kebenaran agar tidak disapu oleh taufan kemurkaan yang menenggelamkan syaitan-syaitan terlaknat.

Sekian dan insya Allah jumpa lagi...

Lihatlah sudut-sudut hati kecilmu dengan pandangan mata yang tajam
dan pengamatan yang cermat. Jika engkau mendapati sesuatu yang terpuji,
maka pujilah Allah dan teruslah berlalu. Akan tetapi, jika engkau melihat
sesuatu yang menjengkelkan, maka ikutilah dengan penilaian dan pemeriksaan
yang baik terhadapnya.

[ Al-Imam Al-Harits Al-Muhasibi ]


Friday, December 09, 2011

Warak...


بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah segala puji-pujian hanya selayaknya kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, selawat dan salam tertujunya kepada Muhammad s.a.w. Nabi akhir zaman, ahli keluarga Baginda, sahabat-sahabatnya, para tabiin dan mereka yang mengikuti Baginda sehinggalah ke hari kiamat.

Takut kepada Allah merupakan sebuah perlindungan, sesuatu yang melindungimu daripada bahaya. Perlindungan Allah adalah paling kuat dari semua baju sakti, dari semua benteng, tiada bahaya yang mampu menembusnya. Demikianlah, rasa takut kepada Allah pasti melindungimu. Nabi yang diutus sebagai rahmat~Nya bagi semesta alam, sendiri berlindung kepada Allah. Baginda berdoa kepada~Nya,

Aku berlindung dalam rahmat~Mu, dalam keindahan~Mu,
dalam kelembutan~Mu, daripada murka~Mu dan kekuatan~Mu.
Aku berlindung dalam kasih dan sayang~Mu, daripada siksa~Mu.
Aku berlindung kepada~Mu daripada~Mu.

Bersikap waraklah. Warak adalah sikap berhati-hati yang berusaha menghindari segala hal yang tidak bersih, noda dan dosa. Ia melindungi dirimu daripada semua yang meragukan dan mencurigakan di dalam dirimu dan di sekelilingmu. Ketika Rasulullah s.a.w. berkata, "Tinggalkan apa yang meragukan dan raihlah apa yang menyakinkan," baginda berbicara tentang wajibnya meninggalkan segala sesuatu yang membuatmu sangsi dan ragu, yang menimbulkan kebimbangan, kecemasan dan ketakutan dalam hatimu dan sebaiknya berpegang kepada suatu yang membuatmu merasa aman dan damai.

Terserah kepadamu untuk menguji setiap tindakan, setiap kata, setiap pelaksanaan ibadah, setiap hubungan dengan orang lain seperti persahabatan atau perkahwinan. Kamu harus mengetahui apakah sesuatu itu baik atau buruk, bersih atau kotor, benar atau salah atau dalam kata lain, halal atau haram. Dalam beberapa hal, hukum tersebut adalah jelas, maka kamu harus memilih yang benar dari yang salah. Dalam beberapa hal yang agak samar, maka tinggalkanlah yang meragukan dan carilah yang menyakinkan.

Ikutilah saranan Nabi s.a.w. walupun kalian merasa perlu kepada sesuatu yang meragukan, bahkan jika kalian tidak dapat memperolehi suatu apa pun yang lain, jangan sesekali diambil yang itu; tinggalkan kerana Allah. Inilah sikap warak, sangat berhati-hati. Yakinlah bahawa Allah akan membalas kehalusan sikap sebegini dengan anugerah yang melimpah-ruah yang jauh lebih baik daripada sesuatu yang meragukan yang telah ditinggalkan itu. Namun, janganlah mengharapkan balasanmu dengan segera.

Warak adalah dasar agama dan jalan menuju kebenaran. Jika kalian bersifat warak, semua perbuatanmu akan murni dan suci, semua yang kalian lakukan akan berakhir dengan baik; kalian akan berjalan dengan aturan Ilahi. Kalian akan menjadi penerima kemurahan Allah; segalanya akan beralih kepadamu. Kalian akan berada di bawah perlindungan Allah. Jika kalian warak dan soleh, tetap menghindari diri dari yang salah dan meragukan, kalian pasti akan menerima semua berkah ini. Tetapi awas, jika kalian beralih dan membelakangi sikap warak dan soleh itu, Allah akan menempatkanmu dalam keadaan memalukan, putus asa dan sengsara.

Dia akan membiarkanmu sendirian di tangan hawa nafsumu. Maka, kalian akan menjadi mainan syaitan; kalian tidak akan mampu melawan godaannya dan tidak mampu menolak bujukannya yang menjauhkanmu dari kebenaran. Kerahkan seluruh usahamu untuk menetap di jalan yang soleh. Semoga Allah menolongmu.

Dunia ini adalah tempat persiapan. Di dalamnya kita diberi banyak pelajaran dan menempuh banyak ujian. Pilihlah yang sedikit di atas yang banyak. Puaslah dengan apa yang kalian miliki, walaupun itu lebih sedikit berbanding dengan apa yang dimiliki orang lain. Sesungguhnya, lebih baik memiliki yang sedikit.

Wallahu'alam...

"Tidak dapat diharapkan sampai kepada Allah SWT bagi orang yang tidak mengikuti
Rasululllah sallallahu 'alaihi wasallam."

[Syeikhul Akbar Muhyiddin Ibn 'Arabi Qaddasallahu Sirrahu]

Friday, December 02, 2011

Kisah Pecinta Ahlu Bait Rasulullah s.a.w.


بسم الله الرحمن الرحيم

Di dalam kitab Al-Multaqith diceritakan, bahawa sebahagian bangsa Alawiyyah (Keturunan Rasulullah) ada yang bermukim di daerah Balkh (Iraq). Di situ ada sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami isteri dengan beberapa anak wanita mereka. Keadaan keluarga tersebut serba kekurangan.

Setelah suaminya meninggal dunia, isteri beserta anak-anak wanitanya meninggalkan kampung halamannya pergi ke Samarkand untuk menghindari ejekan orang di sekitarnya. Kejadian tersebut berlaku pada musim dingin. Setelah mereka memasuki kota, si ibu mengajak anak-anaknya singgah di masjid, sementara dirinya pergi untuk mencari sesuap nasi.

Di tengah perjalanan si ibu berjumpa dengan dua kelompok orang, yang satu dipimpin oleh seorang Muslim yang merupakan tokoh di kampung itu sendiri, sedang kelompok satunya lagi dipimpin oleh seorang Majusi, pemimpin kampung itu. Si ibu tersebut lalu menghampiri tokoh tersebut dan menjelaskan mengenai dirinya serta berkata, “Aku mohon agar tuan berkenan memberiku makanan untuk keperluan malam ini!” “Tunjukkan bukti-bukti bahawa dirimu benar-benar bangsa Alawiyyah,” kata tokoh orang Muslim di kampung itu. “Di kampung tuan tidak ada orang yang mengenaliku,” kata ibu tersebut.

Lalu tokoh itu pun akhirnya tidak menghiraukannya. Seterusnya dia memohon pula kepada si Majusi, pemimpin kampung tersebut. Setelah menjelaskan tentang dirinya dengan pemimpin kampung itu, pemimpin tersebut terus memerintahkan salah seorang anggota keluarganya untuk pergi ke masjid bersama si ibu itu, akhirnya dibawalah seluruh keluarga janda tersebut untuk tinggal di rumahnya dengan diberi mereka makanan dan pelbagai perhiasan serba indah.

Setelah malamnya tokoh masyarakat yang beragama Islam itu bermimpi seakan-akan hari Kiamat telah tiba dan panji kebenaran berada di atas kepala Rasulullah s.a.w. Dia pun sempat menyaksikan sebuah istana tersusun dari zamrud berwarna hijau. Kepada Rasulullah s.a.w. dia lalu bertanya, “Wahai Rasulullah! Milik siapa istana ini?” “Milik seorang Muslim yang mengesakan Allah,” jawab baginda. “Wahai Rasulullah, aku pun seorang Muslim,” jawabnya. “Cuba tunjukkan kepadaku bahawa dirimu benar-benar seorang Muslim yang mengesakan Allah,” sabda Rasulullah s.a.w. kepadanya. Tokoh di kampung itu pun bingung atas pertanyaan baginda, dan kepadanya Rasulullah s.a.w. kemudian bersabda lagi, “Di saat wanita Alawiyah datang kepadamu, bukankah kamu berkata kepadanya, “Tunjukkan mengenai dirimu kepadaku! Kerananya, demikian juga yang harus kamu lakukan, iaitu tunjukkan dahulu mengenai bukti diri sebagai seorang Muslim kepadaku!”

Sesaat kemudian lelaki muslim itu terjaga dari tidurnya dan air matanya pun jatuh berderai, lalu dia memukuli mukanya sendiri. Dia berkeliling kota untuk mencari wanita Alawiyah yang pernah memohon pertolongan kepadanya, hingga dia mengetahui di mana kini wanita tersebut berada.

Lelaki Muslim itu segera berangkat ke rumah orang Majusi yang telah menumpang wanita Alawiyah beserta anak-anaknya. “Di mana wanita Alawiyah itu?’ tanya lelaki Muslim kepada orang Majusi. “Ada padaku,” jawab si Majusi. “Aku sekarang menghendakinya,” ujar lelaki Muslim itu. “Tidak semudah itu,” jawab lelaki Majusi. “Ambillah wang seribu dinar dariku dan serahkan mereka padaku,” desak lelaki Muslim. “Aku tidak akan melepaskannya. Mereka telah tinggal di rumahku dan dari mereka aku telah mendapatkan berkatnya,” jawab lelaki Majusi itu. “Tidak boleh, engkau harus menyerahkannya,” ujar lelaki Muslim itu seolah-olah mengugut.

Maka, lelaki Majusi pun menegaskan kepada tokoh Muslim itu, “Akulah yang berhak menentukan apa yang kamu minta. Dan istana yang pernah kamu lihat dalam mimpi itu adalah diciptakan untukku! Adakah kamu mahu menunjukkan keislamanmu kepadaku? Demi Allah, aku dan seluruh keluargaku tidak dapat tidur sebelum kami memeluk agama Islam di hadapan wanita Alawiyah itu, dan aku pun telah bermimpi sepertimana yang kamu mimpikan, serta Rasulullah s.a.w. sendiri telah pula bersabda kepadaku, “Adakah wanita Alawiyah beserta anaknya itu padamu?” “Ya, benar,” jawabku. “Istana itu adalah milikmu dan seluruh keluargamu. Kamu dan semua keluargamu termasuk penduduk syurga, kerana Allah sejak zaman azali dahulu telah menciptakanmu sebagai orang Mukmin,” sabda baginda kembali.

Sekian...dengarkan titisan air. Biarkan menitis tanpa perlu disesali, sebab sebagai balasan atas titisan itu, kau mungkin akan memperolehi lautan.

Sumber dari Ustaz Al Habib Sholeh bin Ahmad bin Salim Al Aydrus

“Sesungguhnya kebajikan itu memberi cahaya kepada hati, kemurahan rezeki,
kekuatan jasad dan disayangi oleh makhluk yang lain. Manakala kejahatan boleh
menggelapkan rupa, hati, melemahkan tubuh, sempit rezeki dan
makhluk lain mengutuknya.”
[ Ibnu Abbas ]