Friday, March 08, 2013

Fikir


بسم الله الرحمن الرحيم


Allah berfirman yang bermaksud,

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang,
ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah)
bagi orang-orang yang berakal. [Surah 'Ali 'Imran : 190]

Jumhur Ulama' mengatakan, sesungguhnya berfikir itu ada lima iaitu :

Pertama,
berfikir mengenai tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah,
sehingga lahir tauhid dan keyakinan kepada Allah.

Kedua,
berfikir mengenai kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan,
sehingga lahir rasa cinta dan syukur kepada Allah.

Ketiga,
berfikir tentang janji-janji Allah,
sehingga lahir rasa cinta kepada akhirat.

Keempat,
berfikir tentang ancaman Allah,
sehingga lahir rasa takut kepada Allah.

Kelima,
berfikir tentang sejauh mana ketaatannya kepada Allah,
padahal Allah selalu berbuat baik kepadanya,
sehingga lahir keghairahan dalam beribadah.

Imam Khalil Ar Rasyidi berkata, "Berfikir tidak akan berhasil, kecuali
dengan membiasakan zikir dengan lisan yang disertai kekhusyukan hati,
sehingga memungkinkan adanya zikir di dalam hatinya, sedangkan keberhasilan
ukuran ini, ditangguhkan pada adanya makrifat."

Wallahu a'lam


Friday, March 01, 2013

Bersin


بسم الله الرحمن الرحيم


Pada suatu hari Imam Abu Daud Sulaiman bin Asy'ats al-Sujistani
(wafat 275 H) penulis kitab Sunan berada di atas kapal. Tiba-tiba beliau
mendengar seseorang bersin di tepi sungai.


Imam Abu Daud segera menyewa sebuah sampan berharga satu dirham untuk membawanya
ke tepi sungai demi menemui orang tersebut. Beliau bertanya,
"Apa yang kamu ucapkan ketika bersin?"


"Aku ucapkan Alhamdulillah."


Abu Daud segera berkata, "Yarhamukallah (semoga Allah merahmatimu)."


Orang itu berkata, "Yahdikumullah (semoga Allah memberi hidayah kepadamu)."


Kemudiannya Abu Daud kembali ke tempatnya semula.


Seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa anda susah-susah menyewa sampan
setakat untuk mendengarnya berdoa ketika bersin?"


Abu Daud menjawab, "Siapa tahu mungkin dia seorang yang mustajab doanya."


Pada malam harinya semasa apabila penumpang-penumpang hendak tidur, mereka
mendengar suara, "Wahai ahli kapal, sesungguhnya Abu Daud telah membeli
syurga dengan satu dirham."


Pengajaran :
Allah menyembunyikan keredhaan~Nya dalam ketaatan kepada~Nya, maka janganlah
meremehkan kebaikan sekecil apapun sebab bisa jadi redha~Nya ada di dalam
kebaikan itu.


**Dipetik daripada komentar Syeikh Abdul Fattah Abu Ghuddah bagi kitab
Risalah al-Mustarsyidin karya Imam al-Harith bin Asad al-Muhasibi.


Wallahu a'lam